به تاریخ 25 دلو سال 1397 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم آستانه – جمهوری قزاقستان جهت ادای احترام و دعا بر روح مرحوم پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر جهاد مردم افغانستان کتاب تعزیت گذاشت.

در این مراسم که در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردیده بود، سفرا و هیات دیپلماتیک از کشور های مختلف مقیم در جمهوری قزاقستان تشریف آورده و مراتب تسلیت و غم شریکی خویش را در کتاب تعزیت برای دولت، مردم و خانواده آن مرحوم ثبت نموده و به نمایندگی از آنها برای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشتند.

در پایان سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز اندوه و غم شریکی با مردم افغانستان و خانواده آن مرحوم، برای آرامش روح ایشان دعا نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email