محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم اسکندر اکیل بایوف، رئیس اجرائیوی شورا قزاقستان در امور روابط بین الملل در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار نخست سفیر و نماینده فوق العاده ج.ا.ا تشریف آوری آقای اکیل بایوف را به سفارت کشور خیرمقدم عرض نمودند.

محترم محمد فرهاد عظیمی با بیان روابط نیک جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری قزاقستان، تاکید نمودند تا این روابط از مجرا های مختلف گسترش یابد، تا به منفعت هر دو کشور تمام شود. سفیر جمهوری اسلامی با بیان این که دو کشور توانستند در سال 2018 میلادی بالاتر از 800  میلیون دالر داد و ستد تجارتی داشته باشند، اظهار نمودند که  دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا معاملات تجارتی خویش را با دولت قزاقستان در چهارچوب تفاهم نامه های  دو جانبه بیشتر از این افزایش دهد.

سپس آقای عظیمی با ابراز امتنان از آقای اسکندر بابت همکاری های شورا قزاقستان در امور روابط بین الملل در جهت راه اندازی و اشتراک در کنفرانس های منطقوی و حمایت از دولت افغانستان،  جهت همکاری های دوامدار این شورا  در خصوص بهبود روابط دو کشور بلاخص امضا موافقتنامه ها، فراهم سازی زمینه بورسیه های تحصیلی و سایر همکاری ها تاکید نمودند. 

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان همکاری های اقتصادی و امنیتی افغانستان و قزاقستان را به منفعت هر دو کشور یاد کرده، بیان نمودند که نیاز است تا دولت قزاقستان جهت تامین ثبات در منطقه و فراهم بودن بازار خوب اقتصادی قزاقستان در افغانستان، همکاری های امنیتی خویش را با دولت افغانستان افزایش دهد که در زمینه همکاری و دیدگاه شورا قزاقستان در امور روابط بین الملل خیلی ها موثر بوده میتواند.

سپس آقای  اسکندر اکیل بایوف، رئیس اجرائیوی شورا قزاقستان در امور روابط بین الملل با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، بیان داشتند که شورا ایشان در ابعاد مختلف با دولت قزاقستان کار میکنند. ایشان با ذکر برنامه های مشترک شان با دولت افغانستان از برقراری روابط نیک و دوستانه ای شان با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در قزاقستان ابراز خرسندی نمودند.  

سپس آقای اکیل بایوف با ابراز امتنان از حسن نیت آقای عظیمی در خصوص گسترش روابط اقتصادی، امنیتی و تجارتی دو کشور، بیان نمودند که شورا آنها آماده است تا در ابعاد مختلف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در قزاقستان را با در نظر داشت حیطه صلاحیت کاری خویش همکاری نمایند.

آقای اکیل بایوف با یادآوری روابط فرهنگی  دو کشور بیان نمودند که شورای آنها خواهان برقراری روابط فرهنگی نزدیکتری با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان هستند. ایشان با تاکید بر گسترش روابط فرهنگی، آمادگی خویش را از راه اندازی برنامه  های مشترک بیان نموده و خواهان همکاری نزدیک سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه شدند.   آقای اکیل بایوف آمادگی شورا قزاقستان در امور روابط بین الملل را جهت برقراری روابط نیک و دوستانه با سفارت جمهوری قزاقستان بیان نموده، تاکید ورزیدند که این شورا جهت تحقق اهداف همکاری های خویش تلاش همه جانبه را به خرچ خواهند داد.

در اخیر سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از آقای اکیل بایوف، بیان نمودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان  از هر نوع ابتکار شورا قزاقستان در امورروابط بین الملل جهت گسترش روابط دو کشور حمایت میکند و تاکید بر روابط دو جانبه با این شورا نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email