بیوگرافی

آقای عزیزالله عمر  به اساس هدایت مورخ 20 میزان 1399   شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در نورسلطان  قزاقستان تعیین گردیده اند.

آقای عمر الی دسامبر 2019  رئیس عمومی  همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه بوده و پیش از این سمت ریاست عمومی پالیسی و استراتیژی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان را به عهده داشته است.

وی بیش از 24 سال سابقه کار دارد و 18 سال از این تجربه کاری خود را در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و نهاد های جهانی با دست آورد های ملی و بین المللی سپری نموده است.

آقای عمر در 23 جولای 2015 به عنوان شارژدافیر سفارت و نماینده گی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو مقرر گردید.

در جولای 2013 آقای عمر به عنوان مستشار سفارت و نماینده گی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو ایفای وظیفه نموده است.

وی از سال 2011 تا 2013 معاون و سرپرست ریاست عمومی همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه بوده است.

ایشان بین سالهای 2010 و 2012 به عنوان مدیر روابط چند جانبه و موسسات مالی بین المللی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

آقای عمر در سال 2009 مسئول دسک کشورهای عربی ریاست دوم سیاسی بود. وی از سال 2005 تا 2008 به عنوان سکرتر دوم در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جاکارتا ، اندونزیا وظیفه انجام داده است.

ایشان  پیش از ماموریت در خارج از کشور از 2002 – 2005 عضو ریاست دوم سیاسی (دسک ایران و ترکیه) وزارت امور خارجه بوده است.

آقای عمر لیسانس و  ماستری خود را در رشته  مدیریت تجارت از پوهنتون برکلی گرفته است . زبان مادری وی دری بوده و می تواند به زبان پشتو ، انگلیسی و عربی  روان صحبت کند و در مکالمه به زبان اردو ، اندونزیایی و فرانسوی بلدیت دارد.

 

 

 

RSS
Follow by Email