جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در نشست انجمن  و اتحادیه  افغان های مقیم آلماتا، به شهر آلماتا سفر نمودند.

در این نشست که به ابتکار انجمن اجتماعی آریانا و اتحادیه تجار مقیم آلماتا، در شهر آلماتا قزاقستان برگزار گردیده بود، نخست از همه آقای احمدالله وستوک عضو اسامبله مردم قزاقستان و رئیس نهاد اجتماعی آریانا تشریف آوری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان و همه ای مهمانان را خوش آمدید و خیر مقدم عرض نمودند.

سپس آقای امیرتای بیتیموف سفیر اسبق جمهوری قزاقستان در افغانستان و رئیس انجمن توسعه و همکاری قزاقستان و افغانستان در رابطه به  همکاری اتحادیه های افغانستان و قزاقستان یاد کرده، برای گسترش هر چه بیشتر آن ها تاکید ورزیدند.

برعلاوه به نمایندگی از اشتراک کننده گان و نماینده گان اتحادیه های یاد شده، چند تن ضمن خوش آمدید گویی و عرض تبریکی به سفیر جدیدالتقرر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در قزاقستان، مشکلات اجازه اقامت، بی سرنوشتی افغان های بدون اقامت و غیرقانونی، مشکل و تاخیر در اخذ سند عدم مسؤولیت جرمی، عدم اخذ تحویلی پاسپورت به افغان های بی بضاعت یاد نموده و بر حل آنها تاکید ورزیدند.

در ضمن، نماینده دانشجویان افغانستان مقیم در قزاقستان به نمایندگی دانشجویان افغان در آن کشور، مشکلات و چالش های فرا روی دانشجویان افغان در قزاقستان را  یاد کرده، بیان داشتند که حل این مشکلات و چالش ها میتواند فرصت های تحصیلی را برای دانشجویان افغان مقیم قزاقستان باز تر و گسترده تر نماید.

در اخیر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در قزاقستان از برگزار کننده گان این نشست ابراز امتنان و قدر دانی نمودند. سپس ایشان تذکر داشتند که سفارت جمهور اسلامی افغانستان بر اساس پلان از قبل تدوین شده به ماموریت های خویش در ابعاد مختلف و مربوطه به فعالیت می پردازد. برعلاوه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جهت گسترش هر چه بیشتر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین کشور میزبان و افغانستان تاکید ورزیده، وعده سپردند که در عرصه رسیدگی و حل مشکلات متذکره بر مبنای صلاحیت های کاری و انعکاس آن به دولت مرکزی افغانستان تلاش مینمایند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email