بتاریخ 26 نوامبر 2018 جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان برای بررسی مشکلات محصلین افغان که در دانشگاه تخنیکی شهر کاراگنده مشغول تحصیل هستند به آن شهر سفر نمودند.
درین سفر که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم خوشحال فراهی سکرتر دوم این سفارت نیز جناب سفیر را همراهی مینمودند نخست از همه ایشان به لیلیه پوهنتون یاد شده رفته و با محصلین از نزدیک دیدار نمودند.
در این دیدار محصلین اظهار داشتند که اساسی ترین مشکلات آنها مشکل ویزه و بیمه صحی میباشد که از توان آنها پرداخت همچون هزینه خارج میباشد.
بعد از آن رهبری پوهنتون نیز شکایات شان را مبنی بر رعایت نشدن نظم لیلیه و قواعد دانشگاه از طرف محصلین افغان ارائه نموده و محصلین در حضور رهبری دانشگاه از طرف سفیر ج.ا.ا به رعایت نمودن نظم و قواعد تشویق و ترغیب شدند.
بعداً در جلسه نهائی که بین سفیر ج.ا.ا و معاون دانشگاه دولتی تخنیکی کاراگنده خانم گلناره ژیتیسوا برگزار گردید روی حل مشکلات یاد شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از طرف خانم ژیتیسوا پیشنهاد گردید تا در صورت امکان دو ماده دیگر که عبارت از پرداخت هزینه ویزه و پرداخت هزینه بیمه صحی در موافقتنامه بین الحکومتی افزون گردد تا باشد که برای همیشه این مشکلات حل گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email