جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با خانم یاسوکا اودا مدیر منطقه ای کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR)  در ساختمان سفارت ج.ا.ا ملاقات نمودند.

درین ملاقات نخست از همه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید گفته و از وی بابت همکاری های کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین با پناهجویان افغان در سراسر جهان اظهار سپاس و امتنان نمودند.

بعد از آن خانم یاسوکا اودا از پذیرائی گرم سفارت ابراز امتنان نموده و در مورد موضوع مهاجرت در جمهوری قزاقستان گفتند: “دفتر UNHCR برنامه های کمکی خویش را به مهاجرین مقیم قزاقستان که اکثریت شان افغان ها می باشند، خیلی محدود ساخته و تقاضای مهاجرت مستقیما توسط ادارات کشور میزبان (قزاقستان) به بررسی گرفته میشود و دفتر UNHCR در زمینه نقشی ندارد. دولت افغانستان ضمن آگاهی دهی به کسانیکه در داخل افغانستان قصد مهاجرت را دارند، برنامه وسیع را آغاز نمایند تا اتباع افغانستان فریب قاچاقبران حرفوی را نخورند. فعلا هیچ نوع برنامه مهاجرتی و پذیرفته شدن پناهنده گان در کشور های کانادا و امریکا از کشور قزاقستان وجود ندارد.”

و در اخیر مجلس، جناب سفیر درخواست خانم یاسوکا اودا را مبنی بر اشتراک در کنفرانس های که از جانب کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) دایر میگردد را پذیرفته و گفتند: “سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است تا در تمامی کنفرانس های (UNHCR) که در قزاقستان برگزار میگردد اشتراک نمایند. و پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص مهاجرین و بیجاشده گان داخلی در مجالس مذکور بیان خواهند نمود. در مواردی که دفتر UNHCR به همکاری و تشریک مساعی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان نیاز دارد، سفارت حاضر است تا در این راستا دفتر متذکره را همکاری نمایند.”

وی همچنان وعده سپردند که تقاضای دفتر UNHCR مقیم قزاقستان را به مرکز و ادارات مربوطه منعکس خواهند نمود.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email