بتاریخ 04 فبروری  2021  محترم عزیزالله عمر, شارژدافیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان, مقیم نورسلطان, با ایربول احمدوف, معاون بخش آسیا و آفریقا وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان, ملاقات نمودند.

در این ملاقات که آقای دورین کوبینوف, مسؤل دسک افغانستان و آقای امان الله څمکنی, سکرتر دوم مسؤل بخش سیاسی و اقتصادی سفارت نیر حضور داشتند طرفین روی موضوعات متعدد بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای عمر ضمن ابراز خرسندی از روابط موجود بین دو کشور به توسعه و تعمیق همکاری ها میان دو کشور از جمله فراهم سازی زمینه ملاقات حضوری و یا ویدیویی میان مقامات بلندپایه دو کشور، برگزاری کنفرانس ویدیویی بین کشورهای عضو سیکا و علمای دین کشورهای منطقه به منظور حمایت از پروسه صلح و نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید نمودند.

به نوبه خود آقای احمدوف, ضمن ابراز امتنان و سپاس از معلومات همه جانبه و پشنهادات ارایه شده توسط آقای عمر به ارائه همکاری همه جانبه در حصه مسائل یادشده اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email