بتاریخ 6دسامبر 2018 جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان غرض ملاقات تعارفی با سفیر و نماینده فوق العاده عربستان سعودی مقیم جمهوری قزاقستان جناب دكتورظاهربن معطش العنزي در سفارت عربستان سعودی دیدار نمودند.

نخست از همه سفیر عربستان سعودی سفیر ج.ا.ا را برادر خوانده و به ایشان خوش آمدید گفته و آرزوی موفقیت در امور محوله نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از استقبال گرم ایشان اظهار امتنان نموده و با تائید مناسبات دینی و فرهنگی مشترک و ارتباطات دوستانه بین دو کشور، حرمین شریفین را خانه مشترک مسلمانان خوانده فرمودند: “حرمین شریفین اماکن مهم برای مسلمانان جهان بوده که برای تمام مسلمانان جهان بالاخص مسلمانان افغانستان حیثیت خانه مشترک را داشته و در قبال حفاظت آن همانند محافظت کشور و خاک خویش احساس مسوولیت می کنند.”

ایشان به نقش  خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز روی پروسه صلح افغانستان اشاره نموده افزودند که اعلیحضرت شاه عربستان سعودی میتواند نقش مثبت و بسیار ارزنده ی بر تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و دعوت نمودن طالبان افغان به نشستن در میز مذاکره با حکومت افغانستان داشته باشند،  چون ایشان به عنوان شخصیت موثردر سطح کشور های اسلامی و نزد تمام طرف ها در افغانستان محترم بوده ، مشوره های شان در خصوص تامین صلح و امنیت در افغانستان مورد تائید قرار میگیرد.  جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همیشه از نقش ایشان یادآوری نموده و تقاضا کرده اند تا در تشویق طالبان در رابطه به مذاکرات بین الافغانی حکومت  افغانستان را همکاری نمایند و دولت افغانستان حاضر است تا بر مبنای منافع ملی بر خواست های مشروع و قانونی آنها با درنظرداشت دستاورد های سال های اخیر، ترتیب اثر بدهد.

درضمن سفیر افغانستان راجع به چشم انداز 2030 ولیعهد عربستان سعودی شهزاده محمد بن سلمان اشاره نموده و چشم انداز مذکور  را به تمام مسلمانان جهان خصوصا به مردم افغانستان امیدوار کننده خواندند.

متعاقباًسفیر عربستان سعودی جناب دكتورظاهر بن معطش العنزي ضمن تائید موارد یادشده ملت های افغانستان و عربستان سعودی را برادر همدیگر خوانده و اظهار داشتند که ما قسمی احساس میکنیم که ملت افغان جز همتباران ما بوده که در جغرافیای دیگری زنده گی می کنند.

و در اخیر مجلس سفیر افغانستان تحفه دست بافت افغانی را به رسم عنعنه افغانستان به سفیر عربستان سعودی اهدا نموده و طرفین تاکید نمودند که برای تحقق تامین ارتباطات برادرانه و دوستانه بین مسلمانان جهان، هر دو سفارت همکاری خویش را با همدیگر ادامه میدهند.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email