جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با جناب مجید صمدزاده صابر سفیر جدیدالتقرر جمهوری اسلامی ایران مقیم جمهوری قزاقستان که بتاریخ 17 نوامبر وظیفه خود را آغاز کرده است در ساختمان سفارت ج.ا.ا ملاقات نمودند.

درین ملاقات نخست از همه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید گفته و به وی وظیفه و مسئولیت جدید ایشان را تبریک عرض نموده و به نماینده گی از مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دولت جمهوری اسلامی ایران بابت کمک و همکاری های حکومت ایران در عرصه پناه دادن مهاجرین و همکاری با مجاهدین افغان در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر قوای سرخ شوروی و تروریزم بین المللی اظهار سپاس و امتنان نمودند.

بعد از آن آقای صمدزاده ضمن ابراز امتنان از پذیرائی گرم سفارت ج.ا.ا به نوبه خود به سفیر ج.ا.ا بخاطر شروع وظیفه و مسئولیت جدید ایشان تبریک عرض نموده و از همکاری ها بین دو سفارت اطمینان دادند.

و در اخیر مجلس، طرفین به یکدیگر اطمینان دادند که هر دو سفارت بر تحکیم، تعمیق و توسعه روابط برادرانه بین دو ملت دوست و برادر کار خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email