جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با آقای پرابهات کمار سفیر جدید التقرر هندوستان در جمهوری قزاقستان در سفارت هندوستان دیدار نمودند.

در این  دیدار که در سفارت هندوستان در جمهوری قزاقستان صورت گرفت، نخست از همه سفیر هندوستان تشریف آوری آقای عظیمی را به سفارت آن کشور خوش آمدید عرض نموده و برای ایشان در ماموریت جدید آرزوی موفقیت نمودند.

 

آقای عظیمی با سپاس گزاری از پذیرایی سفیر کشور دوست هندوستان،  تقرر ایشان را به ماموریت جدید شان مبارک باد گفته از همکاری های همه جانبه ی دولت هند در بخش بازسازی افغانستان با یاد آوری ساخت بند سلما، کمک های توسعه یی برای افغانستان در 116 پروژه مختلف، اعمار ساختمان جدید پارلمان، سرمایه گذاری در بندر چابهار، ایجاد دهلیز هوایی،  سرمایه گذاری روی اعمار بند های آبی مختلف، کمک چرخبال  ها برای ارتش، اعطای بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان افغان در مقاطع مختلف و سایر همکاری ها، ابراز امتنان و قدردانی نمودند.  

 

سفیر هندوستان با قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان وعده سپرد تا در تحکیم و تعمیق روابط دو کشور تلاش های بیشتری انجام خواهند داد. وی همچنان از روند  مذاکره صلح افغانستان با طالبان در نشست مسکو یاد آوری نموده آمادگی کشورش را در راستای پشتیبانی و کمک  به روند صلح افغانستان اعلام داشتند.

 

در پایان  سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با اهدای تحفه ای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و ابراز امتنان از همکاری های همیشگی و همه جانبه کشور دوست، تاکید بر تحکیم بیشتر روابط دو سفارت نموده برای آقای کمار آرزوی موفقیت در امور نمودند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email