بتاریخ 1 فبروری سال 2019 جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با سفیر و نماینده فوق العاده جاپان مقیم جمهوری قزاقستان جناب تاتسوهیکو کاسایی در سفارت  جاپان ملاقات نمودند.

در این ملاقات که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد حشم سعد مستشار این سفارت نیز جناب سفیر را همراهی مینمودند نخست از همه سفیر جاپان ایشان را به سفارت جاپان در آستانه خوش آمدید گفتند.

بعد از آن سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با تائید روابط برادرانه بین دو کشور از پذیرائی گرم جناب کاسایی ابراز سپاس و امتنان نمودند.

ایشان بر روابط دو کشور اشاره نموده فرمودند که نظر به دیدگاه سیاسی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان کشور جاپان و ایالات متحده امریکا بخاطر کمک ها و حمایت های همیشه گی که به افغانستان ارائه نموده اند بعد از کشور های همسایه و کشور های اسلامی در حلقه سوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند.

ایشان افزودند که بر علاوه کمک های مستقیم کشور جاپان به جمهوری اسلامی افغانستان اقتصاد کشور جاپان بر اقتصاد کشور ما به صورت غیر مستقیم با اموال شرکت های تجارتی آنکشور نیز اثرگذار بوده است.

بعد از آن وی از کمک های کشور جاپان با جمهوری اسلامی افغانستان در جریان جهاد و مقاومت مردم افغانستان یادآوری نموده و گفتند که کشور جاپان یکی از کشور های کمک کننده به مردم افغانستان در بخش های کمک های بشردوستانه در ساحات جنگی در دوران جهاد مقدس مردم افغانستان بوده است.

ایشان از کمک های سفارت کشور جاپان در جمهوری قزاقستان از قبیل همکاری در برگزاری سمینار آموزشی برای کارمندان خدمات ملکی و همچنان سمینار آموزشی روی موضوع صحت مادر و طفل برای کارمندان وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به نیکی یاد نموده و از ایشان ابراز سپاس و امتنان نمودند.

متعاقبا سفیر کشور جاپان با تائید سخنان آقای عظیمی گفتند که افغانستان با داشتن فرهنگ دیرینه و مکان های تاریخی از قبیل بت های بامیان یکی از جاهای دیدنی برای گردشگران مخصوصا توریستان مذهب بودایی است.

و در اخیر مجلس تحفه که از طرف سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان به سفیر کشور جاپان ترتیب گردیده بود، اهدا گردیده  و طرفین به یکدیگر به ادامه همکاری ها اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email