پیام سفیر

ریشه های روابط افغانستان و قزاقستان به یک جغرافیای بزرگ و  تاریخ طولانی ای برمیگردد که به نسل های کهن ربط دارد زمانیکه آن ها با همدیگر در یک فضای صمیمت معرفی شدند که تا امروز ادامه دارد.

پیوند های تاریخی و مشترکات فرهنگی دو کشور به کمک میکند تا در بخش های مختلف با همدیگر همکار باشند. آینده ای دو ملت به همکاری پایدار دو طرف در بخش های سیاسی، امنیتی، تجارت و انتقال تجارب به همدیگر وابسته است و این علاوه بر داشتن مشترکات فرهنگی، هنری و اجتماعی ملت افغان و قزاق است.

 روابط دیپلماتیک میان افغانستان و قزاقستان در سال 1992 برقرار شد.  قزاقستان ماموریت و فعالیت های دیپلماتیک خود را که در ماه سپتامبر سال 2002 در شهر کابل آغاز نموده بود، در ماه جون سال 2003 به سفارت تبدیل شد.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1993 در شهر آلماتا به فعالیت آغاز نمود، که در سال2005 به شهر آستانه انتقال کرد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به روابط دیپلماتیک خویش با قزاقستان ارزش بسازی قایل بوده و خویش را ملزم به تقویه روابط دو جانبه میداند.

ماموریت دیپلماتیک افغانستان در قزاقستان در جهت تقویه و رشد روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان میباشد. افغانستان و قزاقستان از روابط خوبی در بخش های مختلف برخوردار بوده و برای همدیگر از طریق تجارت و همکاری منعفت زا میباشند.

ماموریت من در این کشور، کار در جهت تقویه و مستحکم نمودن این روابط به خصوص در عرصه تجارت و سرمایه گذاری میباشد. امیدوارم در کنار هم بتوانیم برای منفعت هر دو کشور کار کنیم تا باشد از این طریق مسیر های جدید افزایش تجارت دو جانبه، همکاری های تحصیلی و فرهنگی را میان افغانستان و قزاقستان افزایش داده و صفحه ای جدید از روابط را میان این دو کشور بگشایم.

بدینوسیله، قابل تذکر میدانم تا از دولت و ملت جمهوری قزاقستان برای همکاری های همیشگی و دوامدار شان در تمامی بخش در افغانستان ابراز سپاس و امتنان نمایم.

RSS
Follow by Email