محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در جمهوری قزاقستان با محترم   خیرالله عبادزاده سفیر جدیدالتقرر و نماینده فوق العاده جمهوری تاجکستان مقیم در جمهوری قزاقستان، در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات تعارفی نمودند.

در این ملاقات که از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم خوشحال فراهی، سکرتر دوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نیز حضور داشتند، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در قدم نخست تشریف آوری آقای عبادزاده را به سفارت کشور خیرمقدم عرض نموده و برای ماموریت محوله شان در جمهوری قزاقستان مبارک باد عرض نمودند.

آقای عظیمی جمهوری تاجکستان را کشور دوست و برادر خطاب کرده بیان داشتند که روابط دوستانه این دو کشور به یک تاریخ کهن ای برمیگردد. علاوتاً دو کشور با همدیگر مشترکات فرهنگی، لسان ای و دینی نیز دارند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان بابت همکاری های همیشگی دولت جمهوری تاجکستان در ابعاد مختلف قلباً خویش را از دولت تاجکستان سپاس مند میداند.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان  با اشاره به روابط افغانستان و تاجکستان بیان داشتند که جمهوری اسلامی افغانستان از جمله خریداران خوب برق وارده از جمهوری تاجکستان میباشد و اینکه جمهوری تاجکستان با قرار گرفتن در سه حلقه مهم سیاست خارجی دولت افغانستان برای کشور ما از جایگاه خاص ای برخوردار است.

در ادامه آقای عظیمی بیان داشتند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در آینده ای نزدیک جهت بهبود هر چه بهتر روابط دو کشور با همدیگر روی تفاهم نامه های همکاری در بخش های مختلف با دولت جمهوری تاجکستان  بحث و برای تطبیق آن ها اقدامات لازمه را انجام خواهند داد.

متعاقباً سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری تاجکستان با تائید سخنان و نظریات آقای عظیمی، از ایشان بابت پذیرایی گرم شان ابراز امتنان و قدردانی نمودند. سپس آقای عبادزاده بیان نمودند که تاجکستان و افغانستان با هم دیگر روابط خیلی نزدیک ای در ابعاد مختلف دارند. ایشان به همکاری های مرزی دولت تاجکستان با افغانستان اشاره نموده بیان کردند که دولت جمهوری تاجکستان در موارد مختلف چون نگهداری و پرورش حیوانات کم یاب و با ارزش در مناطق مرزی با افغانستان همکاری نموده است. برعلاوه دولت جمهوری تاجکستان تصمیم دارد تا یک مرکز پرورش حیوانات که در هر دو طرف مرز وجود دارند را یکجا با دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت حفظ، نگهداری و پرورش حیوانات با ارزش و کمیاب همکاری کنند.

سپس آقای عبادزاده با خطاب کردن افغانستان به عنوان کشور دوست و از جمله خریداران خوب برق تاجکستان، اظهار داشتند که قرار است در آینده ای نزدیک نیروگاه آبی جدید دولت تاجکستان به بهره برداری سپرده شود که ظرفیت تولید بیش از 200 میگاوات برق را دارا میباشد. در ضمن ایشان از آمادگی دولت جمهوری تاجکستان جهت کار با دولت افغانستان روی موارد مختلف چون مسیر برق تاجکستان برای پاکستان از افغانستان، افزایش همکاری های زراعتی در مناطق مرزی و فراهم ساختن امکانات برای شهروندان افغانستان خبر داد. برعلاوه آقای عبادزاده با اشاره به میزان واردات و صادرات تاجکستان به افغانستان و برعکس آن، روابط تجارتی دو کشور را مثمر شمرده برای افزایش دادن هرچه بیشتر آن تاکید ورزیدند.

آقای عظیمی با ابراز امتنان و قدردانی از همکاری های همیشگی دولت جمهوری تاجکستان در ابعاد مختلف بخصوص درساخت مکاتب،  بازسازی و سایر مساعدت های بشر دوستانه برای حفظ روابط دوامدار دو سفارت در جمهوری قزاقستان تاکید ورزیدند.

در اخیر ملاقات با تقدیم تحفه از جانب سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری تاجکستان برای سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری افغانستان مقیم در قزاقستان به اتمام رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email