محترم محمد فرهاد عظیمی،  سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان در همایش که به مناسبت 30 سالگی خروج قشون سرخ از طرف وزارت دفاع جمهوری قزاقستان به همکاری انجمن همکاری و توسعه افغان-قزاق و انجمن سربازان  بازنشسته جمهوری قزاقستان برگزار گردیده بود، اشتراک ورزیدند.

در این همایش نخست از همه آقای امیرتای بیتیموف سفیر اسبق جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس انجمن همکاری و توسعه افغان-قزاق تشریف آوری سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان و سایر مهمانان را خیرمقدم عرض نمودند.

آقای بیتیموف در مورد تاریخچه حضور قشون سرخ شوروی در افغانستان و جنگ آن زمان اشاره نموده بیان داشتند که هر دو طرف در آن جنگ خسارات هنگفت مالی و جانی را متقبل شده اند.

سپس محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در جمهوری قزاقستان  با ابراز امتنان از دعوت ایشان در همایش 30 سالگی خروج قشون سرخ، بیان داشتند که مردم افغانستان هنوز هم خاطرات تلخ آن زمان را فراموش نکرده اند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تصمیم اشغال افغانستان توسط شوروی در آن زمان را یک اشتباه بزرگ سیاسی رهبران شوروی سابق تلقی نموده، بیان داشتند که جنگ شوروی در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن صد ها هزار افغان، از بین رفتن زیر بناها و سایر خسارات هنگفت دیگر شده بود.

آقای عظیمی در خصوص روابط افغانستان بعد از جنگ و خروج قشون سرخ اشاره نموده، اظهار داشتند که دولت افغانستان هیچ گاهی سایر کشور های تحت تسلط شوروی در آن زمان را مقصر این اشغال نمیداند و به محض این که کشور های تحت تسلط استقلال خویش را از شوروی بدست آوردند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همه ای آن ها روابط دوستانه و برادرانه خویش را برقرار نمود.

آقای عظیمی در خصوص روابط جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری قزاقستان اشاره نموده بیان داشتند که افغانستان، جمهوری قزاقستان را همیشه به عنوان یک دوست و برادر میداند. ایشان با ذکر 27 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک افغانستان با قزاقستان، بیان داشتند که قزاقستان برای ما یک متحد خوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره در تلاش این بوده تا روابط دو کشور در عرصه های مختلف مستحکم تر شود.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر روابط نیک دو کشور بیان داشتند که در دوران ماموریت خویش تلاش شان برای حفظ و تحکیم روابط دو کشور در عرصه های مختلف میباشد. ایشان خطاب به دانشجویان اکادمی نظامی که در همایش حضور داشتند، فرمودند که کشور ها باید همیشه از قوای نظامی خویش برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خویش استفاده کنند نه برای حمله بر سایر کشور ها و مرتکب شدن جنایات علیه بشریت. در اخیر آقای عظیمی  از برگزار کننده گان همایش و حضور سربازان بازنشسته ابراز امتنان و قدردانی نموده برای گسترش روابط دو کشور تاکید ورزیدند.

سپس به نمایندگی از سربازان بازنشسته چندین تن از فرماندهان جنگی آن زمان خاطرات تلخ خویش را در خصوص حضور در افغانستان و جنگ آن زمان در نقاط مختلف کشور بیان کرده، آن جنگ را تلخ ترین دوران حیات خویش نامیدند. در ادامه آنها با تائید سخنان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشتند که افغانستان دوره سخت ای را سپری نموده است و خرسند هستیم که توانستیم خاطرات تلخ را کنار گذاشته با همدیگر در فضای صلح و برادری زندگی را از سر آغاز کنیم. در ادامه آنها با تائید سخنان آقای عظیمی در خصوص روابط افغانستان و قزاقستان بیان داشتند که افغانستان برای قزاقستان یک دوست نیک و برادر محسوب میشود.

در اخیر آقای کابلدینوف ضیابیک ایرمحانویچ رئیس انستیتوت تاریخ و مطالعه قوم شناسی، کتاب که در خصوص شهر آستانه جمهوری قزاقستان نبشته شده بود را برای آقای محمد فرهاد عظیمی، سفیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در جمهوری قزاقستان به عنوان تحفه انجمن سربازان بازنشسته تقدیم نموده و به نمایندگی از همه ای سربازان تاکید بر تحکیم روابط دو طرف نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email