محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم سوات مینبایوف رئیس خط آهن جمهوری قزاقستان ( قزاق تمیر ژولی ) دیدار و گفتگو نمودند.

 در ملاقات محترم خوشحال فراهی، سکرتر دوم و مسؤل بخش های سیاسی و اقتصادی این سفارت نیز حضور داشتند.

در نخست آقای مینبایوف تشریف آوری ایشان را خیرمقدم عرض نمودند.

متعاقبأ سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از آقای مینبایوف، روی همکاری های جمهوری قزاقستان در خصوص سرمایه گذاری روی خط آهن در افغانستان بحث و صحبت نمودند. آقای عظیمی با تشکری از همکاری های همیشگی دولت قزاقستان در ابعاد مختلف بیان داشتند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است تا در عرصه تطبیق پروژه خط آهن مزار-هرات یکجا با دولت قزاقستان کار کند. ایشان عملی شدن این پروژه را به نفع هر دو کشور خوانده، بیان داشتند که با وصل شدن این خط آهن میزان تجارت بین دو کشور میتواند چند برابر افزایش یابد. برعلاوه آقای عظیمی به نقش شرکت های قزاقی در عرصه ساخت خط آهن و اشتراک آنها در دواطلبی ها  اشاره نموده، بیان داشتند که نیاز است تا دولت جمهوری قزاقستان، شرکت های قزاقی ای که در افغانستان در خصوص ساخت خط آهن آماده گی نشان داده و سرمایه گذاری می نمایند را حمایت نماید. با در نظر داشت مورد ذکر شده، وقت بر آن است تا دولت جمهوری قزاقستان سهم خویش را در خصوص این همکاری ها به مرحله اجرا در آورده و با جمهوری افغانستان همکاری های خویش را افزایش دهد.

سپس آقای مینبایوف، رئیس خط آهن جمهوری قزاقستان با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی بابت حسن نیت شان در خصوص گسترش و مستحکم نمودن روابط تجارتی و همکاری ها با دولت قزاقستان بیان نمودند، که دولت قزاقستان حاضر است تا در بخش های مختلف به خصوص در عرصه سرمایه گذاری روی خط آهن مزار-هرات و جلب توجه شرکت های قزاقی همکاری های همه جانبه خویش را انجام دهد. آقای مینبایوف با تائید سخنان سفیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص نزدیکی روابط افغانستان وقزاقستان، بیان نمودند که دولت جمهوری قزاقستان حاضر است در چارچوب توافق نامه های دو جانبه با دولت افغانستان در بخش های مختلف همکاری داشته باشند.  

در اخیر، محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز سپاس و قدردانی از همکاری های همیشگی دولت قزاقستان، تاکید بر گسترش همکاری های بیشتر در عرصه سرمایه گذاری روی خط آهن نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email