محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم دوران کالیاسکاروف رئیس تصدی دولتی  قرارداد غذائی جمهوری قزاقستان  FOOD CONTRACT CORPORATION ) (دیدار و گفتگو نمودند.

 در این ملاقات محترم خوشحال فراهی، سکرتر دوم و مسؤل بخش های سیاسی و اقتصادی این سفارت نیز حضور داشتند.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان از فرصت ملاقات و قدردانی از همکاری های جمهوری قزاقستان در خصوص صادرات به افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند و اشاره داشتند که حجم صادرات رقم بالغ به یک ملیارد دالر امریکائی را نشان داده و از کمک دوامدار دولت قزاقستان در ابعاد مختلف اظهار امتنان نموده و بیان داشتند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به رویکرد جدید اقتصادی خویش نیز حاضر است تا در عرصه صادرات اقلام مختلف به قزاقستان که از شهرت جهانی برخوردار است ، اقدامات لازم را انجام داده ودر حصه صادرات اقلام مذکور  با درنظرداشت سهولت های لازم در قزاقستان افزایش بعمل آورد.

متعاقبأ آقای عظیمی تقاضا و خواست افغانستان را که خریداری گندم در طی یک قرارداد دولتی چهار ساله است به سمع شان رسانیده و علاقمندی جانب افغانی را به خریداری گندم به نرخ مناسب و تحویلدهی آن به وقت و زمان معین توسط شرکت مذکور، ابراز داشتند.  آقای دوران از  پیشنهاد دولت افغانستان در این خصوص استقبال نمودند. در ادامه آقای کالیاسکاروف فرمود که ما با تاجران  افغانی در ارتباط بوده و بعضاً معاملاتی را نیز در مقاطع مختلف انجام دادیم..

آقای دوران گفت که دولت شما می تواند در این خصوص سرمایه گذاری بیشتری نماید و ما حاضریم از پول شما در موقع ارزان بودن محصول گندم به شما از تولیدکننده گان، گندم خریداری نموده و در گدام های خویش ذخیره نمایم بعداً در بدل اخذ حق الزحمه نگهداری و مصارف اداری عندالموقع به شما بفرستیم. .

در اخیر پیشنهاد نمودند تا با سازمان مصؤنیت غذایی که مقر آن در آستانه است نیز به نمایند گی از افغانستان در تماس شده تا از طریق سازمان مصؤنیت غذایی زمینه اعطای قرضه را با بانک که مرتبط به سازمان مذکور است،  مساعد گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email