محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم داکتر تیلو کلینر، سفیر جمهوری فدرال آلمان مقیم جمهوری قزاقستان در سفارت آن کشور ملاقات تعارفی نمودند.

در این ملاقات محترم محمد خوشحال فراهی، سکرتر دوم و مسؤل سیاسی و اقتصادی سفارت نیز حضور داشتند.

نخست از همه آقای داکتر تیلو تشریف آوری ایشان را به سفارت جمهوری فدرال آلمان خیرمقدم عرض نمودند.

سپس سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز  امتنان و قدردانی از پذیرایی ایشان، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از همکاری های کشور دوست جمهوری فدرال آلمان در افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

آقای عظیمی با بیان این که تاریخچه روابط نیک و دوستانه دو کشور به 102 سال قبل برمیگردد،  جمهوری فدرال آلمان را یکی از متحدین دیرینه و همتا نیک دولت افغانستان خطاب نمود. در ادامه آقای عظیمی افزودند که با وجود تنش ها بین افغانستان و آلمان در دوره طالبان، جمهوری فدرال آلمان در سال 2001 یکبار دیگر حاضر شد تا در کنار افغانستان بی ایستد و از این کشور در روند توسعه، حکومت داری خوب، امنیت و رفاه اجتماعی حمایت کند که  به همین ملحوظ جمهوری فدرال آلمان اولین کنفرانس بن در خصوص افغانستان را دایر نمود.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با یادآوری همکاری های دولت آلمان بعد از شکل گیری حکومت تازه در سال 2004 به کمک های این کشور به شمول فرستادن هزاران سرباز برای مبارزه علیه دهشت افگنی، اعمار بیش از 2000 باب مکتب، فراهم سازی خدمات اجتماعی، حمایت از دانشگاه های افغانستان در قالب برنامه های آموزشی، فراهم سازی بورسیه های تحصیلی،  فراهم سازی امکانات زندگی و پناهندگی برای هزاران مهاجر افغان در آلمان، کمک صد ها میلیون یورو برای تطبیق پروژه های زیربنایی، اشتغال زایی، حقوق زنان و حاکمیت قانون  ابراز امتنان و قدردانی نمود.

آقای عظیمی با یاد آوری همکاری های دولت فدرال آلمان و حضور دیپلماتان برجسته این کشور جهت بهبود و گسترش روابط دو کشور در افغانستان، از دوران ماموریت آقای کورنیلوس زمرمن در افغانستان یاد آوری نموده و ایشان را یکی از دیپلماتان برجسته آلمان در افغانستان خطاب نمودند.  سفیر  و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشتند که آقای زمرمن هم در دوره ماموریت شان به عنوان جنرال قونسل آلمان و هم در دوره ماموریت به عنوان سفیر ملکی ناتو در افغانستان، توانسته اند که برای این کشور خدمات شایان ای انجام دهند.  

متعاقباً داکتر تیلو با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی بابت حسن نیت شان جهت برقراری روابط دوستانه میان دو سفارت در جمهوری قزاقستان با گفته های ایشان هم نظری خویش را اظهار نمودند. آقای داکتر تیلو بیان داشتند که جمهوری فدرال آلمان، افغانستان را یک متحد دیرینه خود می پندارد و این که حاضر است تا سال های زیادی در کنار افغانستان بماند و از این کشوردر راستای شگوفایی حمایت کند.

سفیر جمهوری فدرال آلمان بیان نمودند که این کشور همیشه در تلاش این بوده تا برای افغانستان جهت رسیدن به شگوفایی، امنیت، حکومت داری خوب و رفاه اجتماعی کمک نماید. دولت آلمان خویش را ملزم به حمایت دوامدار از افغانستان میداند و این که حاضر است تا تحت هر شرایطی از افغان ها و حکومت افغانستان حمایت بکنند.

در اخیر، دو طرف با تقدیم هدایا به رسم احترام، تاکید بر گسترش و تحکیم روابط دو سفارت در جمهوری قزاقستان نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email