محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم شیگای کانستانتین گینادیویچ مشاور بخش پروژه های سرمایه گذاری شرکت سهامی تجارتی سولتوستیک که به عنوان شرکت دولتی در بخش تجارتی مقام ولایت پطروپاول قزاقستان شمالی فعالیت دارد، در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات نمودند.

در این ملاقات که محترم قایربولات ساخمیتوف رئیس دیپلوماتیک کلوب نیز آقای شیگای را همراهی مینمودند، نخست از همه سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ایشان خوش آمدید عرض  نمودند.

آقای شیگای  با صحبت در مورد شرکت خود، بیان داشتند که شرکت ما یک شرکت  دولتی بوده که در ولایت شمالی قزاقستان موقعیت دارد و در بخش تجارتی ولایت پطروپاول فعالیت داشته محصولات ولایت مذکور را بازاریابی نموده و مانند شرکت های خصوصی به فروش می رساند که  35 – 38 درصد تولیدات زراعتی تمام قزاقستان مربوط به این ولایت میباشد.  شرکت سولتوستیک تولید کننده غله جاتی چون گندم، جو، دال نخود و زغر بوده و دارای تجربه مراودات تجارت با کشورهای مثل ازبکستان، ترکمنستان، ایتالیا و سایر کشور ها  را دارد.

ایشان با اشاره به امکانات موجود روی وارد نمودن محصولات افغانی به قزاقستان، بیان نمودند در صورتی که افغانستان محصولاتی برای صادر نمودن به قزاقستان داشته باشد ما حتی حاضریم تا در مقابل محصولات زراعتی خود از افغانستان در عوض پول جنس وارد نمائیم.

متعاقبا سفیر جمهوری اسلامی افغانستان روی محصولات زراعتی افغانستان اشاره نموده فرمودند که افغانستان دارای میوه جات خشک و تازه بوده که از اهمیت جهانی برخوردار است و ما گنجایش صادرات آن را به جمهوری قزاقستان داریم. سپس سفیر افغانستان بیان نمودند که ما حاضر هستیم تا این همکاری  را در سطح دولتی انجام دهیم.

آقای عظیمی بیان نمودند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمایل دارد تا گندم با کیفیت را از دولت جمهوری قزاقستان  و شرکت های که تحت اثر دولت قزاقستان میباشد، خریداری نماید.  ایشان افزودند که ارجعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این بخش از تجارت با دولت قزاقستان همانا خریدار گندم میباشد تا آرد.

آقای عظیمی با اشاره به درخواست آقای شیگای در خصوص تبادله جنس به جنس افزودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان این پیشنهاد آن ها را مد نظر گرفته و در صورتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمایل به تبادله جنس به جنس را داشته باشد، ما حاضریم تا در این بخش با شرکت شما با شریک ساختن موضوع با وزارت تجارت و صنایع ج.ا.ا و اطاق های تجارت ج.ا.ا همکاری های خویش را آغاز نمائیم. در اخیر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از تشریف آوری آنها، بیان نمودند در صورتیکه شرکت آنها شرایط دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تکمیل نموده بتواند و از ضمانت دولت قزاقستان برخوردار باشد ما حاضر هستیم تا در یک نرخ مناسب با شما قرارداد خرید گندم را به امضا برسانیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email