محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم ابلای میرزخمیتوف رئیس اتاق تجارت جمهوری قزاقستان و معاون شان آقای نور علی دیدار و گفتگو نمودند.

 در این ملاقات محترم خوشحال فراهی، سکرتر دوم و مسؤل بخش های سیاسی و اقتصادی این سفارت نیز حضور داشتند.

در نخست آقای میرزخمیتوف تشریف آوری سفیر افغانستان را خیر مقدم عرض نمودند و راجع به برنامه های شان با اتاق تجارت افغانستان معلومات مختصر ارائه داشتند.

متعاقبأ سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از آقای میرزخمیتوف مبنی بر فرصت ملاقات با ایشان ابراز تشکری نمود و روی همکاری های جمهوری قزاقستان در عرصه های مختلف با افغانستان صحبت نمودند. سپس ایشان  بیان داشتند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقه دارد تا شرکت های قزاقی در بخش های مختلف سرمایه گزاری نموده و در پروژه های دولتی در داوطلبی ها با درنظرداشت تجارب و ظرفیت های شان اشتراک نمایند.

 خوشبختانه که اولین شرکت قزاقی به اسم انتگرا در عرصه تطبیق پروژه خط آهن هرات خاف اشتراک نمود، که به زودی قرارداد آن نهایی خواهد شد. افغانستان علاقه دارد در شرکت های دولتی و خصوصی قزاقستان در پروژه خط آهن مزارشریف – هرات سرمایه گذاری لازم را نماید، اداره خط آهن افغانستان حاضر است تا با پیشنهادات خوب و مؤثر با شرکت های متذکره همکاری های لازم را داشته باشد. مشکلات امنیتی افغانستان برای تطبیق این پروژه قابل تشویش نبوده و قرارمعلوم شرکت خط آهن قزاقستان و سایر شرکت های بزرگ ساختمانی خط آهن فعال در قزاقستان توانایی و ظرفیت لازم برای تطبیق این پروژه را دارا می باشد .

قرار اظهارات بخش صادرات قزاقستان، صادرات این کشور به افغانستان رقم  550  میلیون دالر امریکائی را نشان داده اما این ارقام از طرف افغانستان تایید نشده و رقم بالاتری را نشان می دهد. واردات از افغانستان به قزاقستان در حدود 10 ملیون دالر امریکایی بوده که به هیچ وجه مورد قبول  افغانستان نیست در حالیکه افغانستان ظرفیت این را دارد که با افزایش صادرات، این رقم را بالا ببرد. سفیر افغانستان علت پایین بودن رقم صادارت از قزاقستان را ممنوعیت صادرات مواد نفتی از طرف دولت قزاقستان  به افغانستان دانسته و رقم پایین واردات از افغانستان را به عدم ارائه سهولت های لازم به اموال وارداتی و تاجر افغانستان مرتبط دانستند.

متعاقبا آقای میرزاخمیتوف به سفیر افغانستان اطمینان داد که ما با مشوره با حکومت جمهوری قزاقستان روی تمام پیشنهادات ارائه شده توسط شما غور لازم را انجام داده با مساعی مشترک اتاق تجارت افغانستان به حل مشکلات ذکر شده خواهیم پرداخت. ما با در نظرداشت موافقات با سایر کشور ها در زمینه فراهم آوری سهولت ها در امور تجارتی  میتوانیم با افغانستان نیز به توافق برسیم. ایشان تقاضا نمودند تا اتاق های تجارت افغانستان مناسبات تجارتی افغانستان و قزاقستان را به تحلیل و بررسی گرفته مشکلات برشمرده و راه حل های معقول را در زمینه گسترش هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری پیشنهاد نمایند تا با تشریک مساعی همدیگر دولت های خویش را وادار نماییم تا مشکلات فرا راهی تجاری را از میان بردارند.

بعد از آن وی روی ایجاد بازار افغانی اشاره نموده گفتند که در صورتیکه افغانستان حاضر باشد تا با درنظرداشت معیار های عصری بازارها در قزاقستان چنین بازاری را ایجاد نماید ما آماده همکاری با برادران افغان خود هستیم.

در اخیر، محترم محمد فرهاد عظیمی تحفه ئی را به آقای میرزخمیتوف تقدیم نمودند که به خوشی از جانب وی پذیرفته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email