جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با جلالتمآب بیبوت بکراولی حاتم قل اوف  وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در مقر آن وزارت ملاقات نمودند.

در این ملاقات که از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد حشم سعد مستشار این سفارت نیز حضور داشتند، نخست از همه جلالتمآب حاتم قل اوف  ایشان را به وزارت امور خارجه خوش آمدید گفته، به آقای عظیمی بابت انتصاب وی بحیث سفیر و نماینده فوق العاده ج.ا.ا مقیم جمهوری قزاقستان تبریکی عرض نموده و بر روابط دوستانه و برادرانه فرهنگی و دینی تاریخی بین دو کشور اشاره نمودند.

بعد از آن جناب سفیر سلام ها و تمنیات نیک جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جلالتمآب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه ج.ا.ا به وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان تقدیم داشته و با تائید روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور از وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان بابت کمک های همیشه گی حکومت آن کشور اعم از کمک های بشردوستانه و اعطای بورسیه های تحصیلی به جوانان افغان و همچنان از حکومت قزاقستان از موضع گیری های شان در قبال ج.ا افغانستان در طی دو سال در شورای امنیت سازمان ملل متحد که عضویت غیر دایمی آنرا از آغاز سال 2017 الی اخیر 2018بر عهده داشتند که در برقراری  ثبات و امنیت در منطقه بالاخص در مورد افغانستان در جلسات شورای امنیت موضاعاتی را مطرح و در زمینه تلاش های زیادی به خرچ دادند ابراز تشکری نمودند. سفیر افغانستان  از روابط تنگاتنگ بین وزارت امور خاجه جمهوری قزاقستان و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز سپاس و امتنان نمودنده و پیشنهادات ذیل را به وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان ارائه نمودند:

امضای موافقتنامه های دراز مدت استراتیژیک همانند ازبکستان و ترکمنستان

تمدید دوباره هزار بورس تحصیلی برای جوانان افغانستان  برای پنج سال دیگر در موسسات تحصیلات عالی جمهوری قزاقستان( برمبنای تعهد تازه رئیس جمهور قزاقستان)؛

تقاضای رفع ویزه پاسپورتهای دیپلوماتیک افغانستان که در این زمینه قبلأ جانب قزاقستان ابراز آمادگی نموده بود؛ 

حمایت و همکاری در قسمت فروش گندم  مورد نیاز به ذخایر استراتژیک به دولت افغانستان از طریق شرکت دولتی قزاقستان؛

تقاضا در مورد اعطای سهمیه سالانه یک مقدار مواد نفتی به افغانستان ( که فعلاً صادرات آن ممنوع می باشد) و کاهش نرخ مواد نفتی مورد ضرورت سالانه مارکیت های داخلی افغانستان به حجم وقیمت مناسب به اساس خریداری دولت به دولت؛

تقاضای حمایت و زمینه همکاری در قسمت اعمار خطوط آهن و باز سازی سرک ها و سهمگیری قزاقستان در سرمایه گذاری روی استخراج معادن افغانستان ؛ 

متعاقباً آقای حاتم قل اوف از آقای عظیمی بابت حسن نیت که اتباع افغانستان در مقابل اتباع قزاقستان دارند اظهار سپاس و امتنان نموده گفتند که قزاقستان همیشه خواهان صلح و ثبات در افغانستان بوده  روی این ملحوظ ما همیشه به افغانستان کمک های غیر نظامی از قبیل ارائه کمک های بشردوستانه و بورسیه های تحصیلی میکنیم.

ایشان به سفیر جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان دادند که ما با مشوره با حکومت جمهوری قزاقستان روی تمام پیشنهادات شما غور لازم نموده با تشریک مساعی با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری قزاقستان به عملی نمودن پیشنهادات یاد شده خواهیم پرداخت.  ایشان به جواب پیشنهادات آقای عظیمی ذیلاً سخن ایراد فرمودند:

در خصوص برقراری روابط استراتیژیک و امضا موافقتنامه استراتیژیک و سایر تفاهم نامه ها و موافقات در عرصه های مختلف استقبال نموده و خواهان همکاری دو جانبه در خصوص عملی سازی این گام بزرگ بین دو کشور شده و از جانب افغانی درخواست نمودند تا مسوده طرح موافقتنامه ستراتیژیک پیشنهادی خویشرا جهت غور به جانب قزاقی ارسال بدارند؛ 

در حصه ارائه بورسیه های تحصیلی به جوانان افغان گفتند که ما روی این موضوع با مشوره با جلالتماب رئیس جمهور قزاقستان  غور جدی مینمائیم تا هزار بورسیه تحصیلی دیگر با در نظرداشت نتایج مثبت و مؤثر هزار بورسیه قبلی برای جوانان افغانستان اعطا گردد؛ 

در مورد مسئله رفع ویزه به دارنده گان پاسپورت سیاسی ابراز آمادگی نموده و گفتند که با تشریک مساعی با جانب افغانی برمبنای منافع طرفین و موافقات دو جانبه با سایر کشور ها بعد از وصول تقاضای رسمی سفارت ج.ا.ا مقیم آستانه روی این موضوع کار خواهیم نمود؛

در خصوص خرید گندم گفتند که ما آماده ایم تا با افغانستان در حصه خرید گندم از طریق وزارت زراعت و یا شرکت های دولتی و یا خصوصی همکاری لازم ارائه نمائیم؛

در مورد صادرات مواد نفتی ایشان اظهار داشتند که بنا به بعضی از مسائل داخلی ما برای فعلا نمیتوانیم مواد نفتی را صادر نمائیم، تلاش می نماییم تا مطرح نمودن با رهبری کشور و شرکای واحد گمرگی قزاقستان سالانه مجوز مقدار معین موادنفتی را به افغانستان صادر نماییم.

در صورتی که افغانستان لیست پروژه های که در بخش های معدن و خط آهن در افغانستان است را به ما ارائه نماید ما حاضریم تا شرکت های دولتی و خصوصی قزاقی را در حصه اشتراک در داوطلبی ها و سرمایه گذاری تشویق نمائیم؛

در اخیر مجلس تحفه که از طرف سفیر جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر خارجه جمهوری قزاقستان آماده گردیده بود تقدیم گردیده و طرفین به دوام همکاری ها با یکدیگر اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email