محترم محمد حشم سعد مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم میری کواندیکوف و خانم آیم کالدی خان مدیران ارشد مرکز مالی بین المللی آستانه در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات نمودند.

نخست از همه آقای سعد ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید گفته و بابت فعالیت ها و دستاوردهای اخیر مرکز ایشان به آقای کواندیکوف تبریک و تهنیت عرض نمودند.

بعد از آن آقای کواندیکوف ضمن اظهار امتنان و سپاس از پذیرائی گرم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص مرکز مالی بین المللی آستانه معلومات ارائه نموده فرمودند که این مرکز مخصوص اتباع خارجی که به قزاقستان سفر مینمایند ایجاد شده و تمام خدمات این مرکز رایگان میباشد. مرکز ما در بخش های چون ثبت گردشگران نزد پولیس، ارائه نمبر پلیت های موقت به خارجیان، ثبت شماره این، شمولیت اطفال در مکاتب و همچنان برای تجار خارجی نیز خدماتی چون ثبت و راجستر شرکت های تجارتی، همکاری در حصه صدور ویزه و دیگر خدمات ارائه مینمائیم.

بعد از آن آقای سعد ضمن ابراز امتنان بابت خدمات یاد شده مرکز مالی بین المللی آستانه به ایشان اطمینان دادند که در صورت ضرورت سفارت افغانستان آماده هر نوع همکاری با این مرکز میباشد. ایشان بیان نمودند که نیاز است همکاری خوب میان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و مرکز مالی بین المللی آستانه برقرار بماند تا با همکاری همدیگر بتوانیم موارد مرتبط به شهروندان افغانستان مقیم در قزاقستان را حل و فصل نمائیم.

و در اخیر مجلس طرفین به ادامه همکاری ها با یکدیگر اطمینان دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email