محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده  فوق العاده جمهوری اسلامی  افغانستان با محترم ویتالی ویرمیس، معاون نمایندگی و خانم ایرینا گوریونوا دستیار نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل در جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو نمودند.

در این ملاقات خانم آمنه مینوی، سکرتر سوم و مسؤل فرهنگی سفارت نیز حضور داشتند.

در نخست محترم محمد فرهاد عظیمی تشریف آوری ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی خوش آمدید و خیرمقدم عرض نموده، به نمایندگی از دولت افغانستان از همکاری های دوامدار نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بخش های مختلف در افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

متعاقباً آقای ویرمیس با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی جهت پذیرایی گرم ایشان، بیان نمودند که تمام ای دفاتر سازمان ملل متحد، خویش را ملزم به تطبیق اهداف این سازمان که در منشور آن درج شده است، میداند. سپس آقای ویرمیس بیان نمودند که دفتر محترم آنها با همکاری اتحادیه اروپا قرار است  پروژه جدید خویش را جهت ارتقا ظرفیت خانم ها در افغانستان راه اندازی نماید.

آقای ویرمیس با اشاره به پروژه جدید دفتر محترم شان در خصوص فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی برای خانم های افغان در  جمهوری قزاقستان و ازبکستان با حمایت مالی اتحادیه اروپا، بیان نمودند که این پروژه با بودجه 2 میلیون دالر آمریکایی در بخش های زارعت، معادن و احصائیه برای دانشجویان طبقه اناث افغان در کشور های ازبکستان و قزاقستان زمینه تحصیلات عالی را فراهم میسازد. ایشان در زمینه تطبیق، چگونگی عملی سازی و روند انتخاب دانشجویان افغان، خواستار دیدگاه آقای عظیمی در زمینه شدند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از ایشان، بیان نمودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص فراهم سازی تحصیلات برای خانم های افغان با نمایندگی اتحادیه اروپا در قزاقستان بحث و گفتگو نموده اند. ایشان افزودند که نیاز است تا دانشگاه های معتبر با ساختار درسی قابل قبول و مطابقت نظام آموزشی آن ها در افغانستان را جهت شمولیت دانشجویان افغان مد نظر گرفته شود. سپس بیان نمودند که  دانشجویان افغان بلاخص دانشجویان دانشکده انجنیری که در جمهوری قزاقستان تحصیلات عالی خویش را فرا گرفته اند، در خصوص عملی سازی آموزش های مسلکی شان در افغانستان به بن بست روبرو شده اند، که دلیل آن متفاوت بودن نظام انجنیری در قزاقستان و افغانستان میباشد، لهذا نیاز است تا دانشگاه های معتبر ای انتخاب شوند که ساختار تدریسی آن ها در افغانستان قابل تطبیق باشد. از سوی دیگر، ایشان بیان نمودند که دانشجویان افغان باید در یک روند شفاف با سپری نمودن امتحانات مختلف جذب شوند تا از یک سو این شانس برای کدر برجسته کشور فراهم گردد و از سوی دیگر نتیجه این برنامه آموزشی نیز مثمر واقع شود. آقای عظیمی، از جمله دانشگاه های چون قزاق – بریتانیا (Kazakh-British Technical University) و سایر دانشگاه های معتبر را پیشنهاد دادند تا دانشجویان افغان در آن تحصیلات خویش را فرا گیرند.

از سوی دیگر، خانم ارینا با صحبت در خصوص فراهم سازی زمینه تحصیلات برای بانوان افغان، بیان نمودند که دفتر محترم آن ها در تلاش این است تا برنامه های کوتاه مدت را برای خانم های افغان در بخش های مختلف در جمهوری قزاقستان فراهم سازد که در زمینه به همکاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در قزاقستان نیاز دارند.  ایشان موثریت این برنامه ها را بلاخص برای خانم های تجارت پیشه افغان موثر دانسته تاکید نمودند تا با همکاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان، زمینه آموزش های مسلکی برای خانم های تجارت پیشه افغان را در قزاقستان مساعد سازند.

متعاقباً آقای عظیمی با ابراز امتنان و قدردانی از خانم ارینا، بیان نمودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در قزاقستان همواره در تلاش این است تا با همکاری شرکا و متحدین بین المللی خویش زمینه تحصیلات و برنامه های مسکلی سازی را برای افغان ها در جمهوری قزاقستان فراهم سازد که در زمینه حاضر است تا با همه ای سازمان ها و متحدین افغانستان همکاری همه جانبه نماید. ایشان بیان نمودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است تا در راستا تطبیق و عملی سازی برنامه های دفتر نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل در جمهوری قزاقستان همکاری  لازم را نماید.

در اخیر، طرفین بر همکاری جهت تطبیق برنامه ها و فراهم سازی زمینه رشد و تحصیلات برای افغان ها در جمهوری قزاقستان تاکید نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email