محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم سفرخان عمروف وزیر زراعت جمهوری قزاقستان، خانم گلمیره عیسایوا معین و آقای آزاد سلطانوف رئیس ریاست تولید و پروسس محصولات نباتی آن وزارت در مقر وزارت زراعت ملاقات نمودند.

در این ملاقات از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم خوشحال فراهی سکرتر دوم و مسئول سیاسی و اقتصادی این سفارت نیز اشتراک داشتند.

نخست از همه وزیر زراعت جمهوری قزاقستان ایشان را به وزارت زراعت خوش آمدید گفته و از آمادگی های این وزارت در خصوص برقراری روابط با دولت افغانستان خبر دادند.

متعاقباً آقای عظیمی با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عمروف،  روی همکاری ها میان دو کشور اشاره نموده فرمودند: “رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب محمد اشرف غنی خواهان توسعه روابط تجاری میان دو کشور مخصوصأ در بخش صادرات و واردات محصولات زراعتی میباشند. روی این ملحوظ ما خواهان عقد قرارداد بین دو دولت برای خرید غله جات به ذخایر استراتیژیک خود هستیم. در صورت امکان پذیر بودن عقد چنین قرارداد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا هیات بررسی کننده خویش را برای ملاقات با بخش تخنیکی وزارت زراعت دولت قزاقستان فرستاده و روی چگونگی عقد تفاهم نامه با هم دیگر بحث نمایند.”

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با بحث روی واردات میوه جات و ترکاری باب از افغانستان به قزاقستان اشاره نموده فرمودند، با وجود اینکه بیلانس تجارتی بین دوکشور غیرمتعادل بوده و تفاوت هنگفت بین صادرات و واردات وجود دارد با آنهم محصولات گمرکی بر واردات اموال افغانی بلند میباشد. از سوی دیگر، مسولین گمرک جمهوری قزاقستان نیز در خصوص فراهم سازی امکانات به شمول سردخانه ها برای نگهداری اموال تجار در عین طی مراحل اسناد گمرکی در گمرگ الماتا هیچ نوع همکاری نمی کنند و حتی در بعضی موارد تعرفه بلندتر نسبت به سایر کشور های همسایه قزاقستان مانند ازبکستان، قیرقیزستان و تاجکستان وضع می نماید که این امر باعث کاهش میزان واردت از افغانستان به قزاقستان شده است. پیشنهاد دولت افغانستان برای بهبود این وضع و حفظ میزان خوب صادرات و واردات برای دولت قزاقستان همانا کاهش محصولات گمرکی، وضع تعرفه های گمرکی صفری روی محصولات زراعتی و همکاری های همه جانبه در این بخش میباشد تا از این طریق هر دو دولت منفعت برده و باعث تحکیم روابط تجارتی میان دو کشور گردد.

متعاقباً وزیر زراعت جمهوری قزاقستان با ابراز امتنان از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان جهت بحث چالش ها و فرصت های موجود در روابط تجارتی میان دو کشور بیان نمودند که دولت جمهوری قزاقستان آماده است تا در بخش های مختلف با دولت افغانستان همکاری های خویش را گسترش دهد. ایشان با صحبت در خصوص خریداری گندم بیان نمودند که شرکت های قزاقی در این خصوص میتوانند دولت افغانستان را همکاری کنند که از جمله از شرکت صنایع غذایی قزاقستان یا Food Corporation  نام بردند. از سوی دیگر، ایشان بیان نمودند که کاهش محصولات گمرکی روی واردات از افغانستان یک مسئله خیلی مهم میباشد و نیاز است تا در این خصوص در نشست های خویش در کمیسیون بین الحکومتی بحث کنند. ایشان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان را اطمینان دادند که در زودترین فرصت ممکن تصمیم دولت قزاقستان را در خصوص کاهش محصولات گمرکی با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان شریک خواهند ساخت.

                سپس آقای عمروف با صحبت در خصوص فراهم سازی زمین برای دولت قزاقستان، بیان نمودند که دولت قزاقستان تا دو سال قبل برای اتباع و دولت های خارجی زمین فراهم مینمود. از این که دو سال میشود قانون ای در خصوص فروش زمین قزاقستان تصویب شده است که به اساس آن هیچ تبعه خارجی اعم از تجار و دولت ها نمیتوانند در خاک قزاقستان زمین خریداری و یا اجاره بگیرند. با این حال، وزیر زراعت قزاقستان بیان نمودند در صورتی که دولت افغانستان تمایل به این کار دارد، آن ها میتوانند روی پروژه های زراعتی دولت قزاقستان سرمایه گذاری نموده و بعد از برداشت غله جات از نزد آنان به نرخ ارزانتر از بازار، خریداری کنند.

سپس خانم گلمیره عیسایوا، معین وزارت زراعت جمهوری قزاقستان با صحبت در خصوص خریداری گندم توسط دولت افغانستان، ما آماده هستیم تا در این خصوص با افغانستان همکاری همه جانبه را نمائیم. بناً دولت افغانستان میتواند که تیم تخنیکی و هیات بررسی کننده خویش را اعم از متخصصین قرنتین محصولات زراعتی را به ما معرفی نمایند تا بعد از گفتگو ها با آن ها روی موافقتنامه بحث صورت بگیرد.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی جهت آمادگی همکاری ها، تاکید برای تحقق اهداف و ایجاد همکاری های دراز  مد نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email