به تاریخ 18 و 19 آپریل 2019 میلادی محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مقامات ارشد، کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا (سیکا) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک ورزیدند.

این کنفرانس که به ریاست، جمهوری تاجکستان و سکرتریت، جمهوری قزاقستان رهبری میشد، نخست از همه آقای حبیب الله میرزا زاده، رئیس اجرائیه سیکا  تشریف آوری مقامات برجسته کشور های عضو را به کنفرانس مقامات ارشد سیکا خوش آمدید عرض نمودند.

سپس، آقای میرزا زاده، با صحبت در خصوص پنجمین نشست کشور های عضو سیکا که به تاریخ 15 جون سال روان میلادی در شهر دو شنبه تاجکستان برگزار میگردد معلومات ارائه نموده، بیان داشتند که کشور های عضو باید در زودترین فرصت ممکن فهرست اشتراک کننده گان خویش را به سطح رئیس دولت و یا رئیس حکومت مشخص بسازند.  

متعاقباً آقای مختار تیلیبوردی، معین وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان با ابراز خوش آمدید گویی برای مقامات کشور های عضو، کنفرانس سیکا را یکی از کنفرانس های مهم و ارزنده در منطقه بیان نموده فرمودند، که در سیکا تمام ی کشور های عضو جهت تقویه روابط در ابعاد مختلف، مبارزه با چالش های امنیتی و توسعه اقتصادی در منطقه با همدیگر یکجا کار میکنند. جمهوری قزاقستان افتخار داشتن سکرتریت این کنفرانس را داشته و تلاش مینماید تا در این مدت با همکاری سایر کشور های عضو در خصوص تطبیق اهداف و چارپوب سیکا تلاش های همه جانبه نماید.

سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان، با ابراز امتنان و قدردانی از جمهوری تاجکستان و جمهوری قزاقستان برای برگزاری این کنفرانس جهت نهایی سازی متن اعلامیه مشترک سیکا، از تلاش های آن ها جهت بهبود اوضاع در منطقه، بلاخص افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

سپس آقای عظیمی، دهشت افگنی را یک چالش همه گیر خطاب نموده بیان داشتند که ناامنی در افغانستان به مثابه ناامنی در منطقه میباشد. کشور های عضو سیکا با استفاده از این فرصت باید در زمینه مبارزه با دهشت افگنی و ترورزیم در منطقه با هم مشترکاً در جهت محو این پدیده کار نمایند. ایشان به پروسه گفتگو های صلح افغانستان اشاره نموده فرمودند که افغانستان به عنوان یکی از اعضا سیکا خویش را ملزم به تامین امنیت، مبارزه با دهشت افگنی و تطبیق اهداف سیکا میداند. روی این ملحوظ، جمهوری اسلامی افغانستان برای پایان دادن به جنگ دراز مدت در این کشور در تلاش این است تا با گروه طالبان وارد میز مذاکره شود. جمهوری اسلامی افغانستان در جهت تطبیق این طرح از همکاری و تلاش های همه ای متحدین بین المللی خویش ابراز امتنان و قدردانی نموده تاکید بر گفتگو های صلح به رهبری و مالکیت افغان ها دارد. ایشان بیان نمودند که امیدواریم تا در آینده ای نزدیک به این صلح و توافق دست یافته و صلح سرتاسری را در افغانستان تامین نمائیم.

متعاقباً کشور های عضو در طی  دو روز، با همدیگر در خصوص نهایی سازی متن اعلامیه مشترک کشور های سیکا کار و اعلامیه فوق را جهت امضا رئسا جمهور کشور های عضو آماده ساختند که قرار است به تاریخ 15 جون 2019 میلادی در پنجمین نشست سران کشور های عضو سیکا، این اعلامیه توسط رئسا جمهور به امضا برسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email