محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغان مقیم جمهوری قزاقستان دیدار نمودند.

               درا ین دیدار که محترم خوشحال فراهی، سکرتر دوم سفارت نیز حضور داشتند نخست از همه آقای عظیمی تشریف آوری دانشجویان محترم را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض نمودند.

                متعاقباً دانشجویان افغان با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بابت پذیرایی از آنها در خصوص شرایط تحصیلی و چالش های موجود برای شان در جمهوری قزاقستان بحث نمودند. ایشان با اشاره به مدد معاش تحصیلی خویش بیان نمودند که عدم پرداخت این مقدار معاش باعث تحمل مصارف گزاف شخصی شده است که بورسیه آن ها را به یک شکلی به مثابه بورسیه شخصی مبدل ساخته است. در ادامه ایشان بیان داشتند با درک این که ماه مبارک رمضام پیش رو هست، اکثریت دانشجویان از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نمیباشند و نیاز مبرم  میرود تا معاش آن ها برای شان در زودترین فرصت ممکن پرداخت گردد.

از سوی دیگر، دانشجویان افغان با صحبت در خصوص چالش ها، به هزینه تمدید ویزه تحصیلی خویش در جمهوری قزاقستان اشاره نموده بیان داشتند که سالانه در حدود 210 دالر آمریکایی را جهت تمدید ویزه و  220 دالر را جهت هزینه لیلیه خویش باید پرداخت کنند، که پرداختن این مقدار برای آن ها قابل تحمل نبوده و بیرون از توان اقتصادی آن ها میباشد.

متعاقباً سفیر  جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان از دانشجویان افغان، بیان نمودند که ایشان در این خصوص با مقامات محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده اند و امیدوار هستند تا در این خصوص اقدامات لازمه از آدرس آنها جهت حل این مئسله صورت گرفته و معاش دانشجویان افغان پرداخت گردد.

آقای عظیمی با اشاره به گفته های دانشجویان افغان در خصوص هزینه تمدید ویزه و هزینه لیلیه آنها، بیان نمودند که در تلاش هستند تا این چالش را از طریق گفتگو با مقامات جمهوری قزاقستان به شکل دایمی حل نمایند تا دانشجویان افغان منبعد با این چالش روبرو نباشند.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان برای دانشجویان افغان تاکید نمودند تا تمام تلاش خویش را جهت حل مشکلات دانشجویان مینمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email