بتاریخ 6 نوامبر 2018 جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان غرض ملاقات تعارفی با سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری تاجیکستان مقیم جمهوری قزاقستان جناب نظرمد علیزاده در سفارت جمهوری تاجیکستان دیدار نمودند.

در این ملاقات که از جانب سفارت ج.ا.ا محترم محمد حشم سعد مستشار این سفارت نیز اشتراک داشتند،  نخست از همه

سفیر جمهوری تاجیکستان به سفیر ج.ا.ا خوش آمدید گفته و به وی آرزوی موفقیت در امور محوله نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان از استقبال گرم ایشان اظهار امتنان نموده و با تائید مشترکات فرهنگی و مناسبات دوستانه دو کشور، افغانستان و تاجیکستان را به مثابه برادرانی خواند که در طول تاریخ به همسایگی یکدیگر با صلح وصمیمیت زندگی دارند. در این دیدار، همچنان از نقش تاجیکستان در زمان مقاومت مردم افغانستان بر علیه تروریزم بین المللی به قدردانی یاد کرده، از سهمگیری تاجیکستان در بازسازی افغانستان در مرحله جدید قدردانی نمودند.

سفیر جمهوری تاجیکستان ضمن تائید موارد یاد شده امنیت و ثبات افغانستان را ضامن امنیت آسیای میانه دانسته و مذاکرات بین الافغانی را در جهت دستیابی به صلح با مخالفین دولت افغانستان ضروری دانسته و از تجارب صلح دولت تاجیکستان با مخالفین آن یاد آوری نموده و تاکید نمودند تا از تجارب تاجکستان در این خصوص نیز استفاده بعمل آید.

سفرا آماده گی خویشرا در جهت همکاری با همدیگر اعلام نموده و در اخیر مجلس با تبادله تحایف به همدیگر به پایان رسید.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email