بتاریخ 10 عقرب 1397 مطابق به 1 نوامبر 2018 محترم آقای محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با آقای سید اکرام نیازخواجه یف سفیر جمهوری ازبکستان در جمهوری قزاقستان دیدار و روی موضوعات مختلف چون سهولت در صدور ویزه برای اتباع افغانستان و موضوعات ترانزیتی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار آقای نیازخواجه یف در نخست ماموریت تازه آقای عظیمی را مبارکباد گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت در امورات سفارت را نمودند. سپس سفیر جمهوری ازبکستان دیدگاه شان را در مورد روابط دوام دار افغانستان شریک ساخته و روی موضوعات مختلف بحث نمودند.

متعاقباً آقای عظیمی از حسن نیت جناب نیازخواجه یف ابراز امتنان و قدر دانی نموده از همکاری های کشور دوست جمهوری ازبکستان سپاس گزاری نمودند.  در ادامه آقای عظیمی در مورد  سهولت در امور صدور ویزه برای اتباع افغانستان، تجارت و موضوعات ترانزیتی میان این دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخته و از همتای ازبکستانی خویش به نمایندگی از مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان سپاس گزاری نموده و برای بهبود هر چه بهتر و بیشتر این روابط تاکید ورزیدند. این دیدار با تقدیم تحایف از سوی هر دو جانب به پایان رسید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email