بتاریخ 15 نوامبر 2018 جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با جناب اومیرتای بیتیموف رئیس انجمن توسعه و مشارکت افغانستان و قزاقستان و سفیر پیشین جمهوری قزاقستان مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در ساختمان سفارت ج.ا.ا ملاقات نمودند.
درین ملاقات که از طرف انجمن آقای بایژان خامزین نیز آقای بیتیموف را همراهی مینمود نخست از همه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ایشان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید گفته و از ایشان بابت خدماتی که در دوران سفارت شان در کابل به افغانها ارائه نموده بودند اظهار سپاس و قدردانی نمودند.
آقای عظیمی تشکیل انجمن توسعه و مشارکت افغانستان و قزاقستان را یک ابتکار خوب دانسته افزودند:”من باور دارم که تشکیل این انجمن در راستای تحکیم، تعمیق و توسعه ارتباطات میان دو ملت با هم برادر اثرات چشم گیری خواهد داشت.”
بعد از آن آقای بیتیموف با تائید سخنان آقای عظیمی گفت که این انجمن بخاطر تحکیم و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات برادرانه و دوستانه بین دو کشور ایجاد شده است.
و در اخیر مجلس، طرفین به یکدیگر اطمینان دادند که این جلسه آغاز همکاری های همه جانبه بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و انجمن توسعه و مشارکت افغانستان و قزاقستان خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email