به تاریخ 6 نوامبر 2018  محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با دانشجویان افغانستان مقیم در قزاقستان  دیدار و روی موضوعات دانشگاهی و مشکلات دانشجویان افغانستان در قزاقستان بحث و گفتگو نمودند.

در این ملاقات محترم محمد حشم سعد مستشار و محترم خوشحال فراهی سکرتر دوم و مسول امور سیاسی و اقتصادی سفارت ج.ا.ا نیز حضور داشتند. دانشجویان افغانستان در قدم نخست گزینش آقای عظیمی را به عنوان سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در قزاقستان خجسته باد گفته، برای ایشان آرزوی موفقیت در انجام امور محوله نمودند.

در این دیدار دانشجویان افغانستان از فرصت ها و چالش های فرا روی شان در قزاقستان یاد کرده و بیان داشتند که امیدوار هستند به این چالش ها رسیدگی شود.

در ادامه آقای عظیمی تشریف آوری دانشجویان افغان را خیرمقدم گفته بابت تبریکی شان ابراز امتنان و قدردانی نمودند. سپس سفیر جمهوری اسلامی افغانستان جوانان و دانشجویان را قشر تازه نفس، سرنوشت ساز و سازنده کشور خطاب کرده برای شان وعده سپردند تا در عرصه رسیدگی به مشکلات، فراهم ساختن امکانات بیشتر و سهولت ها تلاش نهایی خویش را میکنند.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email