محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با محترم یوسف عبدالغنی، سفیر شاهی اردن هاشمی در جمهوری قزاقستان ملاقات تعارفی نمودند.

                در این ملاقات نخست، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آوری محترم عبدالغنی را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض نموده و خرسندی خویش را از روابط نیک دو دولت بیان داشتند.

                سپس، سفیر شاهی اردن هاشمی با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی بابت پذیرایی گرم از ایشان، بیان نمودند که حکومت و مردم اردن در قبال افغانستان نظر نیک و حسنه دارند. ایشان از گسترش روابط دو کشور در اواخر ابراز خرسندی نموده و تاکید داشتند تا این روابط نه تنها در ابعاد تجارتی بلکه در سایر ابعاد نیز گسترش یابند. ایشان نقش همکاری های منطقه ای را در خصوص رشد و توسعه کشور ها در منطقه را یک امر الزامی دانسته و در این خصوص خواهان همکاری های همه جانبه تمام ای دولت ها به شمول افغانستان شدند.

متعاقباً سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان  با ابراز امنتان و قدردانی از همکاری های همیشگی دولت اردن در بخش های مختلف به شمول نقش آن کشور در ساخت و ساز افغانستان پس از سال 2001 و همکاری های نظامی در چارچوب نیروهای آیساف، بخصوص ایجاد کمپ صحی نظامی در میدان هوایی مزارشریف و عرضه خدمات صحی بصورت  رایگان به مریضان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

سپس، آقای عظیمی با اشاره به گفته های سفیر اردن در خصوص همکاری های منطقه ای، بیان نمودند کشور های منطقه باید با همدیگر در ابعاد مختلف همکاری های نزدیک داشته باشند چون منافع این ها با همدیگر بیشتر نسبت به سایر کشور ها میباشد. از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به نشست مقامات ارشد سیکا در شهر نورسلطان، جمهوری قزاقستان بیان نمودند که نمایندگان افغانستان در این نشست با کشور های متحد و همکار خویش به شمول اردن مشترکاً برای دست یافتن به یک هدف مشترک و اعلامیه همه جانبه کار و از طرح همدیگر حمایت خواهند نمود.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان  در رابطه به گسترش روابط تجارتی میان دو کشور استقبال نموده و تاکید داشتند تا روابط افغانستان و اردن بیشتر از پیش گسترش و تقویه یابد.

در اخیر، طرفین روی ایجاد همکاری های دوامدار دو جانبه میان دو سفارت در جمهوری قزاقستان تاکید نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email