محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت محترم دگروال پولیس دارمینوف آقین قلی داود بای ویچ، رئیس “اکادمی قره غنده وزارت امور داخله جمهوری قزاقستان تحت نام باریمبیک بیسینوف” به مراسم فراغت دانشجویان آن اکادمی در شهر قره غنده اشتراک ورزیدند.

نخست از همه، آقای داود بایویچ تشریف آوری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان را در این مراسم خوش آمدید عرض نموده و خرسندی خویش را از 25 تن از دانشجویان افغان که در این اکادمی مصروف تحصیل بودند و پس از تکمیل دوره تحصیلی شان امروز سند فراغت را کسب میکنند، را بیان داشت.

در این مراسم که محترم دگروال پولیس فیضولین یرلان ژوماسیتویچ، رئیس پولیس ولایت قره غنده نیز حضور داشتند، آقای بایویچ خطاب به فارغان اکادمی کره گنده گفت که “شمایان بعد از سپری نمودن آموزش های مسلکی و تخنیکی امروز با افتخار تمام دیپلوم فراغت خویش را بدست آورده و به وطن خویش صادقانه خدمت خواهید نمود. فراموش نباید کنید که شما کدر مسلکی و آموزش دیده ی هستید که در ساختار و مسلکی سازی وطن تان نقش گسترده ای بازی خواهید نمود. آموزش های که در جریان چهار سال تحصیل فرا گرفته اید را به یاد داشته و همیشه با صداقت، ایمانداری و وطن دوستی به مردم و وطن خویش خدمت نمائید.”

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز سپاس و امتنان از آقای بایویچ، خطاب به فارغان اکادمی قره غنده ، بلاخص به دانشجویان افغان بیان نمودند که “امروز چالش های امنیتی زیادی افغانستان را تهدید میکند، که روی همین امر ما روزانه به ده ها تن از جوانان و سربازان دلیر خود را از دست میدهیم. ساختار نظام افغانستان به کدر مسلکی و آموزش دیده ی چون شمایان نیاز دارد تا بتوانیم با استفاده از اندوخته های علمی و مسلکی شما در جوانگرایی، مسلکی سازی و بهبود اوضاع استفاده اعظمی را نمائیم. فراموش نکنید که دولت افغانستان همه شما رابه دیده قدر نگریسته و منتظر کارکرد های مثبت و کارساز تان میباشد.”

از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در عین سخنرانی خویش خطاب به رئیس اکادمی قره غنده ، رئیس پولیس ولایت قره غنده و سایر مقامات و مهمانان، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دولت جمهوری قزاقستان و اکادمی کره گنده ابراز امتنان نموده، بیان داشتند که “ما در افغانستان همواره مدیون همکاری های کشور دوست و برادر خویش جمهوری قزاقستان میباشیم. جمهوری قزاقستان طی سال های متمادی با کمک های خویش در بخش های مختلف سهم خود را در روند ساخت و ساز افغانستان بازی نموده است و ظاهراً یک بخش از آن همانا فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی و مسلکی برای  جوانان افغانستان میباشد. بنده به نمایندگی از دولت افغانستان از دولت قزاقستان، بلاخص از شما آقای بایویچ و سایر همکاران تان در اکادمی قلباً برای همکاری و فراهم نمودن امکانات لازم برای دانشجویان مان سپاس گزاری میکنم. امیدوارم بتوانیم در آینده ها نیز این همکاری ها را با خود داشته باشیم.”

سپس، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان دیپلوم های دانشجویان افغانستان را همراه لوح سپاس از آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم نورسلطان جمهوری قزاقستان به هر کدام از دانشجویان محترم تقدیم و برای شان آرزو موفقیت در امور خدمت گزاری به ملت و میهن عزیز ما افغانستان نمودند. از سوی دیگر، جهت ارج گذاری به کارکرد ها و زحمات اساتید اکادمی، لوح سپاس را برایشان تقدیم نموده و از آنها در خصوص آموزش های مسلکی برای دانشجویان افغان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

آقای عظیمی در ختم مراسم در دیدار جداگانه خویش با دانشجویان بهترین تمنیات و تبریکات دولت افغانستان را برای شان وسیله شده و یکبار دیگر تاکید نمودند که این جوانان و فارغان باید بعد از برگشت به وطن وظیفه خویش را با صداقت، ایمان داری و وطن دوستی انجام دهند. در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با حضور در دفتر رئیس اکادمی، از ایشان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت همکاری ها و تلاش های شان در امر فراهم نمودن امکانات و زمینه های تحصیلی بهتر و برقراری روابط نیک با دانشجویان افغان قلباً ابراز امتنان و قدردانی نموده، یکبار دیگر تاکید نمودند تا روابط دوستانه میان سفارت و اکادمی باید به شکل دوامدار برقرار باشد تا زمینه همکاری های بیشتر فراهم گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email