محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم در جمهوری قزاقستان در نشست مقامات ارشد کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا (سیکا) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک ورزیدند.

این کنفرانس که به ریاست، جمهوری تاجکستان و سکرتریت، جمهوری قزاقستان رهبری میشد، نخست از همه آقای حبیب الله میرزا زاده، رئیس اجرائیه سیکا  تشریف آوری مقامات برجسته کشور های عضو را به کنفرانس مقامات ارشد سیکا خوش آمدید عرض نمودند.

سپس آقای یرژان آشیکبایوف، معین وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان با صحبت در خصوص نشست سیکا به همه نمایندگی کشور های عضو سیکا خوش آمدید عرض نموده و به نمایندگی از دولت جمهوری قزاقستان 3 پیشنهاد مشخص را ارائه نمود تا در پنجمین نشست سران کشور های سیکا بیان گردد.

1.  جهت بلندبردن بودجه و همکاری های مالی با ایجاد “حمایت مالی از سیکا” که از طریق میتوان اهداف سیکا را در بخش های مختلف دنبال نمود.

2.  جهت همکاری های امنیتی و رسیدن به اهداف امنیتی سیکا نیاز است تا سیکا با سایر سازمان ها و نهاد های منطقه ی و بین المللی تامین رابطه نماید. به این اساس پیشنهاد دولت قزاقستان در این راستا برقراری روابط میان سیکا و سازمان امنیتی و همکاری های اروپایی یا “او اس سی ای” میباشد که این مورد توسط نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور نخست قزاقستان نیز در تاریخ 27 آپریل 2019 در کنفرانس “بیلت اند رود” (کمربند و جاده) در بیجینگ پیشنهاد شده بود.

3.  ساختار غیر رسمی ای وجود دارد که از آن طریق میتوانیم روی موضوعات مختلف بحث کنیم که آن را “جی- گلوبل G. Global” یاد میکنند. با در نظر داشت آن پیشنهاد دولت قزاقستان ایجاد همکاری ها و زمینه مشورت ها، بحث ها و همکاری های مشترک میان سیکا، کشور های عضو اتحادیه اقتصادی ایورازیا، اتحادیه اروپا، انجمن کشور های جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری های شانگهای و سایر تحت نام “G-Global dialogue: the greater Eurasia” میباشد.

متعاقباً محترم حبیب الله میرزازاده، رئیس اجرائیه سیکا رسماً بحث روی متن پیش نویس اعلامیه را شروع نمود تا پراگراف های که روی آن توافق دولت های عضو وجود نداشت را کسب نموده و متن اعلامیه را جهت امضا در پنجمین نشست سران کشور های عضو سیکا آماده سازد.

سپس، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان موقف افغانستان را در خصوص پراگراف مشخص که به ابتکار ایشان در نشست قبلی درج اعلامیه شده بود، بیان نموده و متن نهایی را به نمایندگی از دولت افغانستان پیشنهاد نمودند. آقای عظیمی، روند گفتگو های صلح دولت افغانستان را یک امر ضروری برای امنیت افغانستان و منطقه خطاب نموده بیان داشتند که نیاز است تا کشور های عضو سیکا از افغانستان در راستا دست یافتن به صلح سرتاسری حمایت نماید. ایشان یکبار دیگر موضع دولت افغانستان را در قبال صلح بیان داشته تاکید نمودن که گفتگو های صلح در افغانستان باید به رهبری و مالکیت خود افغان ها باشد. به این اساس، دولت افغانستان از همکاری متحدین بین المللی خود در این راستا سپاس گزار میباشد.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان از نمایندگان تمام ی کشور های اشتراک کننده امیدواری خویش را تطبیق موثر متن نهایی اعلامیه توسط تمام ی کشور های عضو بیان داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email