محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم اولژاس ابایویچ بیکتینوف، معاون اداره جمهوری قزاقستان در خصوص خدمات امور عامه و مبارزه علیه فساد اداری دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار که خانم آمنه مینویی، سکرتر سوم و مسول فرهنگی و مالی سفارت نیز حضور داشتند، نخست از همه آقای بیکتینوف تشریف آوری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان را به اداره ایشان خوش آمدید عرض نمودند.

سپس ایشان با صحبت در خصوص اداره جمهوری قزاقستان در خصوص خدمات امور عامه و مبارزه علیه فساد اداری بیان نمودند که این اداره در بخش های پالسی سازی جهت مبارزه علیه فساد در قزاقستان، بررسی قوانین، رسیدگی به مشکلات مردم در خصوص فساد موجود در دولت قزاقستان، حل قضایایی فساد اداری اعم از اتباع داخلی و خارجی و سایر موضوعات مرتبط کار میکند. ایشان همچنان افزودند که این اداره توانسته است در سال های متمادی میزان فساد اداری و مشکلات مردم از این ناحیه را در سرتاسر جمهوری قزاقستان کاهش دهند و این که هدف شان تا سال 2030 محو کامل فساد از جمهوری قزاقستان میباشد.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از ایشان بابت پذیرایی گرم و صحبت در خصوص چارچوب کاری اداره شان بیان نمودند که دولت افغانستان نیز از طریق ادارات مختلف خویش عملاً در خصوص امر مبارزه علیه  فساد اداری فعالیت داشته و اینکه جلالتمآب رئیس جمهوری افغانستان نیز تاکید برای محو فساد اداری از درون نظام افغانستان دارند. از سوی دیگر، ایشان افزودند که نیاز است تا روابط نیک میان این اداره با ادارات مرتبط در افغانستان در امر مبارزه علیه فساد اداری برقرار گردد تا هر دو کشور از تجارب هم استفاده خوب نمایند.

آقای عظیمی، با صحبت در خصوص فساد اداری در جمهوری قزاقستان، بیان نمودند که یک تعداد از شهروندان افغان و افغان- قزاق به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مشکلات خویش را با اسناد و مدارک دست داشته ابراز داشته اند که تمام آن ها از موجودیت فساد در بخش های مختلف در خصوص مهاجرین و تجار افغان میباشد. ایشان با صحبت در خصوص فساد با تجار افغان بیان نمودند که تجار قزاق بعد از اخذ پول از پرداخت اموال خود داری ورزیده در این جریان با فریبکاری تمام اموال و دارایی تجارتی خویشرا به اسم شخص دیگر منتقل و خود را مفلس اعلام می نماید. ادارات ذیربط قزاقستان بدون تدقیق و تحقیق در خصوص حسابات و طلبات شرکت شخصیت حقوقی شرکت به اسم شخص دیگر منتقل نموده باعث سرگردانی تجار افغان در مراجع حقوقی و قضایی گردیده که  در نهایت نتیجه مثبت نیز نمی دهد. حتی  در بعضی مواقع تجار و شرکت های قزاقی با استفاده از امکانات و شناخت  شان در ادارات پولیس و سارنوالی دست به تهدید تجار افغان نیز میزنند که این امر باعث دلسردی تجار ما از سرمایه گذاری و تجارت در قزاقستان شده است.

از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با صحبت در خصوص مهاجرین افغان در جمهوری قزاقستان بیان نمودند که در بعضی موارد اتباع قزاقستان که از شناخت نسبی در سطوح پایینی دولتی برخوردار میباشند، با استفاده از آن برای شهروندان افغان اسناد تقلبی را جهت کسب اقامه و پاسپورت قزاقستان در بدل پول هنگفت ارائه میکنند که این ها نیز بعد از ناکارایی اسناد شان از پرداخت پول خودداری ورزیده و تهدید به خروج شهروندان افغان از قزاقستان میکنند. متعاقباً آقای بیکتینوف با ابراز امتنان از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بابت ارائه نظریات و مشکلات شهروندان افغان اعم از تجار و مهاجرین، بیان نمودند که در صورت ارائه اسناد اداره آن ها آماده است تا با سفارت افغانستان از نزدیک کار کنند.

آقای بیکتینوف با اشاره به پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با فساد و همکاری مشترک در زمینه آمادگی خویش را ابراز داشته و خواهان همکاری دو جانبه در زمینه شدند.

از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با صحبت در خصوص مهاجرین افغان در جمهوری قزاقستان بیان نمودند که در بعضی موارد اتباع قزاقستان که از شناخت نسبی در سطوح پایینی دولتی برخوردار میباشند، با استفاده از آن برای شهروندان افغان اسناد تقلبی را جهت کسب اقامه و پاسپورت قزاقستان در بدل پول هنگفت ارائه میکنند که این ها نیز بعد از ناکارایی اسناد شان از پرداخت پول خودداری ورزیده و تهدید به خروج شهروندان افغان از قزاقستان میکنند. متعاقباً آقای بیکتینوف با ابراز امتنان از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بابت ارائه نظریات و مشکلات شهروندان افغان اعم از تجار و مهاجرین، بیان نمودند که در صورت ارائه اسناد اداره آن ها آماده است تا با سفارت افغانستان از نزدیک کار کنند.

آقای بیکتینوف با اشاره به پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با فساد و همکاری مشترک در زمینه آمادگی خویش را ابراز داشته و خواهان همکاری دو جانبه در زمینه شدند.

در اخیر، طرفین با تاکید بر همکاری های دو جانبه در جمهوری قزاقستان، خواهان تحکیم روابط و همکاری ها در بخش های مختلف بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره جمهوری قزاقستان در خصوص خدمات امور عامه و مبارزه علیه فساد اداری شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email