محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم تاتسوهیکو کاسای، سفیر و نماینده فوق العاده جاپان مقیم در جمهوری قزاقستان در مقر سفارت ملاقات تعارفی نمودند.

در این دیدار که محترم امان الله چمکنی، سکرتر دوم و مسؤل سیاسی و اقتصادی سفارت نیز حضور داشتند، نخست از همه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آوری آقای کاسای را به مقر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض نمودند.

سپس، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با یادآوری همکاری ها و کمک های دولت جاپان در بخش های ساخت و ساز، باز سازی مکاتب، پل، پلچک، روستا ها، فراهم سازی ماشین آلات، فراهم سازی زمینه تحصیلات و کمک در بخش های تحصیلی در افغانستان یاد آوری نموده و از ایشان به نمایندگی از دولت افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

سپس، سفیر جمهوری اسلامی بیان داشتند که دولت افغانستان، جاپان را به عنوان یک دوست دیرینه و متحد خیلی نزدیک خویش محسوب میکند و همواره تلاش نموده است تا روابط خوب و نیک خویش را با جاپان نگه داشته باشد.

آقای عظیمی، با ابراز امتنان  از دولت جاپان جهت فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی برای دانشجویان افغان در جاپان، درخواست ایجاد همکاری های تحصیلی با حمایت دولت جاپان در خاک قزاقستان را برای سفیر جاپان بیان نمودند تا از این طریق نیز بتوانیم برای دانشجویان افغان زمینه تحصیلات عالی را فراهم بسازیم.

متعاقباً سفیر جاپان، با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر آقای عظیمی بابت پذیرایی از ایشان، با تائید  گفته های سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بیان نمودند که جاپان خویش را ملزم به همکاری دوامدار در بخش های مختلف در افغانستان میداند. ایشان همچنان افزودند که دولت جاپان در چارچوب برنامه های مختلف همواره تلاش نموده است تا افغانستان در راستای شگوفایی گام برداشته و این کشور به رشد و شگوفایی خوب اقتصادی دست یابد.

متعاقباً سفیر جاپان با ابراز امتنان  و استقبال از پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی برای دانشجویان افغان بیان نمودند که ایشان پیشنهاد سفیر جمهوری اسلامی  افغانستان را به مقامات دولت متبوع خویش انتقال داده و در زمینه درخواستی همکاری خواهند نمود.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر از ایشان بابت همکاری های دوامدار دولت جاپان ابزار امتنان وقدردانی نموده و طرفین جهت برقراری روابط درزامدت میان دو سفارت در جمهوری قزاقستان تاکید نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email