نورسلطان- به اساس گفته های محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان با آستانه تایمز، تحکیم روابط امنیتی، افزایش میزان داد و ستد تجارتی و حفظ همکاری های تحصیلی از جمله اهداف اساسی نمایندگی سیاسی افغانستان در قزاقستان میباشد.

مباحث همکاری های امنیتی از جمله موضوعات بحث برانگیز طرفین در ملاقات های مختلف بوده است، از اینکه اولویت هر دو کشور را ثبات و آرامش در منطقه شکل میدهد، طرفین روی نیاز افزایش همکاری های آسیایی با همدیگر تاکید دارند.  

 به گفته آقای عظیمی، “ما متحد به همکاری های بیشتر در خصوص بهبود اوضاع امنیتی در هر دو کشور هستیم تا از این طریق بتوانیم روی ثبات در منطقه نیز تاثیر مثبت خویش را داشته باشیم. قسمی که شما میدانید، قزاقستان در حقیقت یکی از کشور های مهم برای امنیت تمام آُسیای میانه میباشد. البته که قزاقستان در خصوص برقراری امنیت در افغانستان نیز توجه خویش را داشته است. در حقیقت، میزان همکاری ها دربخش های مختلف میان کشور های آسیای میانه باید افزایش یابد.

افغانستان از نقش قزاقستان برای افغانستان و همکاری های آن کشور در دوره عضویت غیردایمی اش در شورای امنیت سازمان ملل در سال 2017-2018 سپاس گذاری نمود. با در نظر داشت آن، جلسه سفیران کشور های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل که توسط سفیر قزاقستان در سازمان ملل آقای کایرت اومروف برگزار گردیده بود توانست در جهت جلب توجه کشور های مربوط در خصوص موضوع افغانستان خیلی مهم و موثر واقع شود.

به گفته آقای عظیمی “در کل، قزاقستان نقش موثر و مثمر ی را در خصوص موضوعات مختلف در منطقه، آسیا و یورآزیا بازی میکند که نمونه خوب آن رامیتوان در قضیه اوکراین شاهد بود. از سوی دیگر، نقش موثر این کشور در جریان عضویت غیردایمی اش در سازمان ملل نیز بهتر قابل لمس بود. قزاقستان در دوره عضویت خویش در شورای امنیت سازمان ملل نقش موثر ی بازی نموده و موضوعات مختلف ی را در خصوص افغانستان به تصویب رسانیدند، که از جمله برگزاری نشست سفیران عضو شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان جهت بررسی و ارزیابی دقیق از شرایط کشور را میتوان نامبرد که در این خصوص ما مدیون همکاری های دولت قزاقستان هستیم.”

موضوع مهم دیگر در روابط افغانستان و قزاقستان همکاری های تحصیلی و فرصت های موجود در این بخش میباشد که آقای عظیمی امیدوار هستند این همکاری همچنان ادامه داشته باشد.

به گفته آقای عظیمی “دانشگاه های قزاقستان میزبان صد ها دانشجو افغان هستند. چند سال قبل، الباسی (رهبر ملت، لقب قانونی ی که به نورسلطان نظربایوف داده شده است) برای دانشجویان افغان در حدود 1000 بورس تحصیلی را فراهم ساخته بودند، که فعلاً با در نظر داشت یک سلسله مشکلات اقتصادی که دولت قزاقستان با آن روبرو شده است، این بورسیه ها تمدید نشده اند. اما مقامات دولت قزاقستان تعهد سپرده اند تا این کار را در آینده ی نزدیک خواهند نمود و ما در این زمینه خوشبین هستیم.” با در نظر داشت این که برنامه بورسیه های تحصیلی به ارزش 50 میلیون دالر آمریکایی توسط دولت قزاقستان تمدید نشده است اما با آن هم قزاقستان سالانه  30 بورس تحصیلی را برای افغانستان تخصیص داده است. با این حال، ماه گذشته اتحادیه اروپا با امضا تفاهم نامه با دفتر برنامه توسعه ی سازمان ملل متحد به این اداره صلاحیت مدیریت برنامه همکاری تحصیلی سه جانبه را داده است  که در اثر آن با تمویل مالی اتحادیه اروپا خانم های افغان در کشور های ازبکستان و قزاقستان به تحصیلات خویش می پردازند.  

افزایش میزان داد و ستد تجارتی به بیش از یک میلیارد دالر آمریکایی یکی از اهداف اساسی نمایندگی سیاسی افغانستان در قزاقستان میباشد. در حال حاضر در خصوص چگونگی افزایش صادرات از افغانستان به قزاقستان و امضا موافقتنامه همکاری های استراتیژیک میان دو کشور، توسط  نمایندگی سیاسی افغانستان و مقامات قزاقستان ملاقات های صورت گرفته است.

به گفته آقای عظیمی، “ما در تلاش افزایش میزان داد و ستد تجارتی خویش به بیش تر از یک میلیارد دالر آمریکایی هستیم. با این حال تلاش داریم تا میزان صادرات از افغانستان به قزاقستان را نیز افزایش دهیم. ما میخواهیم تا جلسات و ملاقات های با مقامات و سرمایه گذاران در قزاقستان داشته باشیم و در عین حال روی امضا موافقتنامه همکاری های استراتیژیک دو جانبه با هم دیگر کار میکنیم که این موافقتنامه برای هر دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.”

برای افزایش میزان داد و ستد روی محصولات ی که صادرات آن ها بجز از افغانستان به سایر کشور های آسیای میانه قابل اجرا است، مذاکرات دو جانبه ادامه دارد.

ایشان همچنان افزودند “با در نظر داشت مشکلات تجار ما، در خصوص مشکلات گمرکی، در تلاش این هستیم تا جهت بهبود میزان صادرات خویش در زودترین فرصت این مشکلات را حل نمائیم. یک تعداد از خدمات و امکانات (سردخانه ها و میزان پائین مالیات گمرکی) تنها برای کشور های تاجکستان و ازبکستان قابل دسترس میباشد که متاسفانه صادر کنندگان افغان تا هنوز به این خدمات دسترسی ندارند. ما در حال صحبت و پیدا کردن راه حل در این خصوص هستیم.”

قرار است که در تابستان امسال یک برنامه بزرگ با اشتراک تاجرین افغان و قزاق در کابل برگزار گردد.

به گفته آقای عظیمی “در ماه جولای، اتامیکین (اتاق تجارت ملی قزاقستان) در تلاش برگزار کردن یک برنامه مشترک با همکاران افغان خویش در کابل است تا از این طریق تجار هر دو کشور را روی یک میز برای برقراری همکاری های مشترک دور هم جمع کند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email