جناب محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با جناب رستم بیگاری معین وزارت تحصیلات و علوم جمهوری قزاقستان در مقر وزارت تحصیلات و علوم ملاقات نمودند.

نخست از همه آقای رستم بیگاری تشریف آوری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان را به وزارت تحصیلات عالی قزاقستان خیرمقدم عرض نمودند.

سپس، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از وزارت تحصیلات قزاقستان در امر فراهم سازی زمینه های تحصیلی و کمک با دانشجویان افغان مقیم در جمهوری قزاقستان ابراز امتنان و قدردانی نمودند. سپس آقای عظیمی،  یک سلسله پیشنهاداتی را مبنی بر عملی شدن موافقتنامه ها و تفاهمنامه های که در کمیسیون بین الحکومتی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان به امضا رسیده بودند ارائه نموده، بیان داشتند از این که در کمیسیون های بین الحکومتی قرارداد های زیادی بین حکومت های ما به امضا رسیده و تا هنوز کار عملی آن شروع نشده است.

بعد از آن ایشان روی اهمیت بورسیه های تحصیلی به جوانان افغان اشاره نموده فرمودند، از این که افغانستان کشوریست که در خط اول مقابله با تروریزم بین المللی قرار داشته و به مثابه سد دفاعی در مقابل رسیدن تروریزم به آسیای میانه میانه قرار دارد، جوانان ما به زمینه های تحصیلی نیازمند بوده و اینکه سالانه قزاقستان به ما 30 بورسیه اعطا نموده است که این مقدار برای دانشجویان ما کافی نمیباشد.  آقای عظیمی با در نظر داشت تعهد رئیس جمهور نخست قزاقستان آقای نورسلطان نظربایوف در خصوص تمدید 1000 بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغان،  و تایید رئیس جمهور فعلی آقای توکایف خواهان ارائه جزئیات و امکانات تطبیق آن شدند.

متعاقباً آقای بیگاری با تائید سخنان سفیر ج.ا.ا بیان نمودند که پیشنهادات ایشان را مبنی بر تبدیل نمودن عهده دار ریاست کمیسیون بین الحکومتی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان کاملا بجا بوده و ما با منتقل نمودن پیشنهاد شما به حکومت خود این بست را به یکی از وزارت های که در بخش های تجارت (وزارت تجارت و ادغام) و یا سرمایه گذاری (وزارت سرمایه گذاری و توسعه) کار مینمایند واگذار خواهیم نمود.

بعد از آن ایشان در مورد ازدیاد تعداد بورسیه ها به جوانان افغان اشاره نموده گفتند که وزارت ما آماده ازدیاد تعداد بورسیه ها به جمهوری اسلامی افغانستان میباشد. در این خصوص دولت قزاقستان همکار نزدیک افغانستان بوده و در زودترین حالت ممکن در این خصوص پاسخ مثبت رابعد از دریافت از مقامات بلندپایه حکومتی دولت قزاقستان، با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان شریک خواهند ساخت.

و در اخیر مجلس طرفین به یکدیگر اطمینان همکاری های متقابل دادند و تاکید نمودند تا جهت بهبود روابط تحصیلی با همدیگر روابط نزدیک داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email