محترم امان الله حمکنی، سکرتر دوم و مسؤل اقتصادی و سیاسی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه معلوماتی سیکا اشتراک نمودند.

در این جلسه که هیئت نظامیان از دانشگاه ملی دفاعی، هندوستان تشریف آورده بودند با اشتراک محترم حبیب الله میرزا زاده، رئیس اجرائیویی سیکا، اتشه های نظامی و دیپلوماتان سفارت خانه های کشور های عضو سیکا، در سکرتریت سیکا دایر گردید.

نخست از همه، آقای میرزا زاده، تشریف آوری هئیت نظامیان کشور هندوستان را به قزاقستان و سکرتریت سیکا خوش آمدید عرض نموده، بیان داشتند که برای اولین بار همچو یک هیئت به سکرتریت سیکا تشریف آورده اند.

سپس، ایشان با صحبت در خصوص سیکا، عرض نمودند که سیکا به عنوان یک مرکز همیش تلاش ورزیده است تا کشور های عضو آن بتوانند از طریق تفاهم و رضایت همدیگر به حل مشکلات در کشور خود، منطقه  و حوزه سیکا بپردازند.

از سوی دیگر، آقای درمیندرا سینگ، عضو مسلکی سیکا با صحبت در خصوص  حوزه فعالیت نظامی- سیاسی سیکا بیان  داشت که سیکا توانسته است در قالب 4 سند معتبر در سال های متمادی، همکاری های نظامی و سیاسی را بین کشور های عضو خویش تقویه بخشد. ایشان همچنان بیان داشتند  که کشور های عضو سیکا همواره در تلاش این هستند تا با در نظر داشت منشور سازمان ملل متحد به حل مشکلات خویش با حسن نیت بپردازند.

متعاقباً محترم ژنرال ارتش هرکیرت سینگ، رئیس هیئت نظامیان هندوستان، با ابراز امتنان و قدردانی از رئیس و اعضا سیکا جهت معرفی سیکا و حوزه فعالیت های آن، بیان نمودند که نیاز است تا این همکاری ها در چارچوب برنامه های مختلف از سوی کشور های عضو سیکا تحکیم یابد. ایشان بیان داشتند که کشور های عضو سیکا در خصوص فعالیت های سیاسی و نظامی، باید نشست های بیشتری را دایر کنند تا بتوانیم در خصوص تهدیدات و چالش  های موجود در حوزه سیکا به خوبی مبارزه نمائیم.

ایشان سیاست نظامی را در میان کشور های عضو با اهمیت دانسته، بیان داشتند که این کشور ها در خصوص حل مشکلات امنیتی و مرزی خویش باید از سیاست نظامی برجسته ی برخوردار باشند و گفتگو ها را جهت حل مشکلات شان بیشتر ترجیع دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email