محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم اورس اشمید، سفیر و نماینده فوق العاده کنفدراسیون سوئیس مقیم جمهوری قزاقستان ملاقات نمودند.

در این ملاقات، نخست از همه آقای عظیمی، تشریف آوری آقای اشمید را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان خوش آمدید عرض نموده و از روابط نیک دو سفارت مقیم در شهرنورسلطان، به خوبی یاد کردند.

سپس، سفیر کنفدراسیون سوئیس، با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی، تاکید ورزیدند که دو سفارت در قزاقستان روابط نیک داشته که این امر باعث ایجاد همکاری ها میان دو سفارت گردیده است. روی این ملحوظ، ایشان بیان داشتند که قرار است رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس طی یک سفر رسمی به قزاقستان بیایند و با مقامات قزاقستان روی روابط دو کشور بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. ایشان از روابط نیک افغانستان با سوئیس یاد نموده بیان داشتند که قرار است در این سفر رئسای جمهوری قزاقستان و سوئیس در مورد افغانستان نیز بحث های مثمر داشته باشند. بناً نیاز است تا از روابط افغانستان با قزاقستان بیشترین معلومات را داشته باشیم.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی، بیان داشتند که افغانستان و قزاقستان دو کشور برادر بوده و قزاقستان برای ما جایگاه همسایه را دارد. آقای عظیمی بیان داشتند که در سلا 2018 میلادی میزبان داد و ستد تجارتی میان دو کشور به اساس اسناد دست داشته دولت افغانستان بیش از 820 میلیون دالر را نشان میدهد اما به اساس معلومات دست داشته جانب قزاقستان این ارقام در حدود 520 میلیون دالر میباشد. در ادامه ایشان افزودند که ما در تلاش افزایش این میزان داد و ستد به سطح یک میلیارد دالر هستیم که میتوان این را با امضا موافقتنامه های دو جانبه که هم اکنون کار روی آن جریان دارد، انجام داد. سپس، ایشان روی روابط تجارتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور صحبت نموده و سطح روابط را خیلی خوب بیان نمودند. آقای عظیمی بیان نمودند که در تلاش بهبود این روابط در بالاترین سطح ممکن از طریق امضا نمودن موافقتنامه های دو جانبه با قزاقستان هستیم.

متعاقباً سفیر کنفدراسیون سوئیس با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی، بیان نمودند که در این سفر رئیس جمهور کنفدراسیون سوئیس تلاش خواهند ورزید تا در خصوص افغانستان همکاری های بیشتر و توجه بهتر صورت بگیرد. آقای اشمید همچنان افزودند که سوئیس خویش را ملزم به همکاری دوامدار با افغانستان در جهت دست یافتن به ثبات و امنیت میداند. ایشان همچنان بیان داشتند که نیاز است تا کشور های مختلف در منطقه و جهان روی یک هدف در امر بهبود ثبات و امنیت در افغانستان کار کنند تا بتوانیم در رشد و شگوفایی منطقه نیز از آن استفاده نمائیم.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از سفیر کنفدراسیون سوئیس در خصوص همکاری  های شان، بیان داشتند که نیاز است تا دو سفارت در جمهوری قزاقستان سطح روابط و همکاری های خویش را از طریق راه اندازی برنامه های مشترک فرهنگی افزایش دهند. ایشان بیان داشتند که  ما باورمندیم که از این طریق میتوانیم نه تنها میزان همکاری دو سفارت را افزایش دهیم بلکه در امر تطبیق اهداف سوئیس در خصوص افغانستان نیز موثر واقع شویم.

در اخیر، طرفین با تاکید روی راه اندازی برنامه های مشترک و گسترش همکاری های دو جانبه، امیدواری خویش را از سفر پردستاورد رئیس جمهوری سوئیس به قزاقستان ابراز داشتند. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email