محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر ونماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان به دعوت وزیر امور خارجه قزاقستان در نشست روی “سازمان ملل و قزاقستان: یکجا بسوی آینده پایدار” اشتراک ورزیدند.

در این نشست که روسای نمایندگی های سیاسی کشور های عضو مقیم قزاقستان، روسای و نمایندگان سازمان های منطقوی و بین المللی حضور داشتند، نخست از همه محترم مختار تیلبوردی، وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان با ابراز امتنان و قدردانی از تشریف آوری مهمانان محترم بیان داشتند که تحکیم روابط و همکاری ها با سازمان ملل متحد یکی از موارد اساسی سیاست خارجی جمهوری قزاقستان میباشد.

وزیر امور خارجه قزاقستان بیان داشتند که جمهوری قزاقستان  در طی 27 سال گذشته، از زمانیکه عضو سازمان ملل متحد گردیده است، همواره روی اهداف اساسی این سازمان  که همانا صلح، امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر میباشد، کار و تلاش ورزیده است که خوشبختانه در زمینه دستاورد های چشم گیری نیز داشته اند. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه قزاقستان بیان داشتند که دولت قزاقستان با در نظر داشت همکاری ها و حسن نیت این کشور در مقابل قزاقستان، تعمیر سازمان های بین المللی را در شهر آلماتا اعمار و افتتاح نموده است که هم اکنون مکان بیش از 16 نمایندگی و برنامه های مختلف سازمان ملل متحد میباشد.

متعاقباً آقای نوریماسا شیمومورا، رئیس سازمان ملل مقیم در جمهوری قزاقستان با ابراز امتنان و قدردانی از قزاقستان در امر تطبیق اهداف سازمان ملل متحد، بیان داشت که قزاقستان یکی از کشور های است که به خوبی توانسته تا اهداف سازمان ملل متحد را به شکل موثر تطبیق کند. ایشان همچنان از تلاش های قزاقستان در خصوص عدم گسترش سلاح های هسته ای، اهداف توسعه پایدار، و حل تنش ها بلاخص در جریان عضویت غیردایمی قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال های 2017-2018، ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

از سوی دیگر، آقای یرمیک آلپیسوف، معین وزارت اقتصاد ملی قزاقستان و خانم ایلینا کونکیویچ نماینده دفتر سازمان ملل متحد در امور خانم ها هر کدام روی اهداف توسعه پایدار و چارچوب همکاری های توسعه پایدار بین سال های 2021-2025، هر کدام صحبت نموده و آمادگی خویش را در زمینه تطبیق هرچه بهتر و موثر تر آن بیان نمودند.

در اخیر، وزیر امور خارجه قزاقستان یکبار دیگر از نقش سازمان ملل متحد در امر نزدیک سازی کشور ها و تلاش برای حل تنش های بین المللی ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email