محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم اندری کارستیسن، سفیر و نماینده فوق العاده شاهی هالند مقیم جمهوری قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان ملاقات تعارفی نمودند.

دراین ملاقات که محترمه آمنه مینویی، سکرتر سوم و مسول مالی و فرهنگی سفارت نیز آقای عظیمی را همراهی میکردند، نخست از همه آقای کارستیسن تشریف آوری سفیر و سکرتر سوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به سفارت شان خیر مقدم عرض نمودند.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی از پذیرایی ایشان، شاهی هالند را یکی از متحدین خوب دولت افغانستان خطاب نموده، بیان داشتند که این کشور در امر بهبود اوضاع و تامین امنیت در نقاط مختلف افغانستان تلاش ورزیده اند، که بابت این کار از ایشان سپاس گذار هستیم. آقای عظیمی همچنان با اشاره به دوره کاری آقای کارستیسن بین سال های 2013 الی 2015 در شهرمزارشریف، بیان داشتند که ایشان در آن مدت توانستند که در بخش های مختلف نقش خیلی موثر داشته و یک همکار خوب با نهاد های مختلف بودند.

آقای عظیمی در ادامه بیان داشتند که جهت ایجاد همکاری ها میان دو سفارت در جمهوری قزاقستان نیاز است تا برنامه های مشترک ی را با هم راه اندازی نمائیم تا بتوانیم نه تنها در جهت تحکیم روابط دو سفارت نقش خوب داشته باشیم، بلکه نیز بتوانیم تا این همکاری ها را همچنان افزایش دهیم.

متعاقباً آقای اندرس کارستیسن با ابراز امتنان و قدردانی از آقای عظیمی بابت شریک ساختن دیدگاه های شان، بیان داشتند که شاهی هالند افغانستان را یک کشور دوست دانسته و حاضر است تا در بخش های مختلف این همکاری ها را همچنان ادامه دهد. ایشان دوره ماموریت خویش را در افغانستان به عنوان مسول حکومت داری یکی از دوره های نیک و پردستاورد خطاب نموده، بیان داشتند که ایشان همواره در سال های ماموریت خویش تلاش ورزیدند تا برنامه های هالند به افغانستان به شکل مثمر آن عملی گردد.

ایشان در خصوص راه اندازی برنامه های مشترک میان دو سفارت ابراز آمادگی نموده بیان داشتند که نیاز است تا بخش های مربوطه در هر دو سفارت روی راه اندازی برنامه های متشرک و همکاری های دو جانبه در جمهوری قزاقستان کار نمایند.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر از ایشان ابراز امتنان نموده و با تقدیم تحفه ملاقات خاتمه یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email