محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد اداری اشتراک ورزیدند.

در این کنفرانس که محترم امان الله څمکنی، سکرتر دوم و مسول اقتصادی و سیاسی نیز ایشان را همراهی میکردند، نخست از همه آقای آلیک اشپیکبایوف، رئیس آژانس مبارزه علیه فساد اداری جمهوری قزاقستان با ابراز خوش آمدید گویی به مهمانان  از کشور های مختلف، رئسای نمایندگی های سیاسی، سازمان های بین المللی و منطقه ای، بیان داشتند که کنفرانس امروزی به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری برگزار گردیده است.

آقای اشپیکبایوف، مبارزه علیه فساد اداری را یک امر مهم دانسته بیان داشتند که اداره آن ها از زمان تاسیس تا اکنون توانسته است که در قزاقستان در امر مبارزه علیه فساد اداری نقش به سزایی داشته باشند. ایشان تاکید ورزیدند که به اساس هدایات جلالتمآب نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری نخست قزاقستان و جلالتمآب قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری فعلی قزاقستان در راستای مبارزه علیه فساد اداری در ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی فعالیت دارند.

از سوی دیگر، آقای چارلیس دوچاین، رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری فرانسه بیان داشتند که جهان امروزی نیازمند مبارزه علیه فساد اداری هستند. ایشان  اضافه نمودند که سالانه در حدود 2 تریلیون دالر در بخش فساد اداری در سرتاسر جهان حیف و میل میشود که  نشان دهنده یک رقم خیلی بالا است.

با این حال، آقای یعقوب بیریس، رئیس نمایندگی توسعه ای سازمان ملل متحد مقیم قزاقستان بیان داشتند که نمایندگی توسعه ای سازمان ملل متحد باورمند به همکاری دوامدار و مبارزه علیه فساد در قزاقستان میباشد. ایشان نقش سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها در قزاقستان را در امر مبارزه علیه فساد اداری با ارزش دانسته، تاکید ورزیدند تا همه به شکل مشترک روی این موضوع کار کنیم.

متعاقباً طی  5 نشست دیگر اشتراک کننده گان از کشور های مختلف روی موارد چون شفافیت، شیوه های سپاس گذاری در خصوص اطلاع رسانی فساد اداری، بررسی قوانین مبارزه علیه فساد اداری، مسولیت و عواقب تقلب و فساد و تحصیلات در رشته مبارزه با فساد اداری بحث و گفتگو نمودند.

در اخیر، کشور های اشتراک کننده و مهمانان هر کدام تاکید برای یک راه کار مشترک و دوامدار در خصوص مبارزه علیه فساد اداری نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email