محترم عزیزالله عمر مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم نورسلطان  با محترم سوگینگ واهونو، وزیرمختار سفارت جمهور اندونیزیا مقیم نورسلطان دیدار تعارفی نمودند.

در این دیدار نخست آقای واهونو تشریف آوری مستشار سفارت افغانستان را به شهرنورسلطان و سفارت جمهور اندونیزیا خوش آمدید و خیرمقدم عرض نمودند. متعاقباً ایشان از روابط نیک دو سفارت در شهرنورسلطان یادآوری نموده بیان داشتند که حفظ این روابط میتواند بر چگونگی راه اندازی برنامه های مشترک و همکاری دو جانبه نقش عمده داشته باشد.

متعاقباً محترم عزیز الله عمر، مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز امتنان و قدردانی بیان داشتند که نیاز است دو سفارت در خصوص برنامه های سیکا، پروسه استانبول، پروسه صلح و سایر زمینه های همکاری ایجاد و طرفین روی آن گام های موثر ی بردارند. ایشان نقش ایجاد این همکاری را نه تنها در روابط دو جانبه سفارت خانه های دو کشور مقیم نورسلطان موثر دانسته بلکه تاکید ورزیدند که این همکاری میتواند باعث تحکیم هرچی بیشتر روابط دو کشور نیز گردد.

در اخیر، طرفین با تعهد روی همکاری های مشترک دو جانبه، آرزوی موفقیت در امور محوله را نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email