محترم عزیزالله عمر، مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم نورسلطان با مستشاروزیر مختار سفارت جمهوری اسلامی ایران ملاقات تعارفی نمودند.

در این ملاقات نخست مستشار  وزیر مختار سفارت ایران، آقای عمر را به سفارت شان خوش آمدید گفته شروع ماموریت شان را مبارکباد عرض نمودند.

متعاقباً آقای عمر با ابراز امتنان و قدردانی از مستشاروزیر مختار سفارت ایران، بیان داشتند که افغانستان و ایران از دیر زمانی روابط نیک و حسنه داشته اند و توانستند در کنار هم به عنوان دو همکاری برنامه های مهم را مشترکآ انجام دهند.

ایشان بیان داشتند نیاز است تا دو سفارت در شهرنورسلطان روی تحکیم و راه اندازی برنامه های مشترک در قالب سازمان ECO و همکاری منطقه ای و خصوصآ مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی جاه بهار  کار کنند. آقای عمر همکاری مشترک روی موضوعات منطقه ای را به نفع هر دو جانب دانسته، تاکید ورزیدند که این امر باعث تحکیم هرچی بیشتر روابط دو کشور و سفارت خانه های متبوع مقیم نورسلطان میگردد.

در اخیر، طرفین تاکید ورزیدند تا روی موارد همکاری های منطقوی مشترکاً کار کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email