محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان با محترم یوریس پوگربنیک، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری لیتویا مقیم جمهوری قزاقستان دیدار نمودند.

در این دیدار که از جانب افغانستان محترم امان الله څمکنی سکرتردوم سفارت نیز حضور داشتند، طرفین روی چگونگی برنامه همکاری های مدیریت سرحدی در آسیایی میانه و افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای پوگربنیک بیان داشتند  از اینکه سفارت ایشان در امور هماهنگی و پیشبرد پروژه متذکره در نورسلطان میباشند، بناً نیاز است تا سفارت افغانستان مقیم نورسلطان در زمینه با سفارت لیتویا همکاری نزدیک داشته باشند.

متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان خرسندی خویش را از تکمیل شدن فاز 9 و تائید شدن فاز 10 برنامه متذکره در سال های 2020-2025 بیان نموده، تاکید ورزیدند تا بتوانیم به شکل مشترک فاز 10 را نیز موفقانه تکمیل نمائیم.

در اخیر طرفین روی پیشبرد مشترک برنامه متذکره و هماهنگی امورات در شهر نورسلطان تاکید ورزیدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email