محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم موکاشوف ایرژان سیریک اولی رئیس بخش آسیا و افریقای وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان ملاقات نمودند.

در این ملاقات که محترم عزیزالله عمر مستشار و مسئول امور سیاسی و اقتصادی این سفارت نیز حضور داشتند طرفین روی نهایی سازی موافقتنامه های دو جانبه، برگزاری نشست بین الحکومتی و معافیت از تعرفه های گمرکی برای اموال تجار افغان صحبت نمودند. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بر ایجاد سهولت در امور تجارتی و راه اندازی نمایشگاه های تجارتی از جانب افغانستان در آینده نزدیک اشاره نموده خواهان همکاری مشترک دولت قزاقستان گردید.

متعاقباً آقای سیریک اولی با استقبال از راه اندازی نمایشگاه ها، بیان داشتند که تلاش همه جانبه خویش را در خصوص فراهم سازی امکانات بیشتر، نهایی سازی تفاهم نامه های دو جانبه و گنجانیدن اموال افغانستان در دیتابیس معافیت گمرکی خواهند ورزید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email