محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در نشست کمیته رهبری پروژه “بورسیه تحصیلی خانم های افغان در قزاقستان” اشتراک ورزیدند. در این نشست که سفیر و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا، رئیس نمایندگی برنامه توسعه ای سازمان ملل، سفیر جمهوری ازبکستان، معین وزارت امور خارجه قزاقستان، نماینده سازمان ملل در امور زنان نیز حضور داشتند، روی آمادگی های دفتر برنامه توسعه ای سازمان ملل در سال 2020 میلادی، ایجاد سهولت و آگاهی دهی بیشتر در خصوص بورسیه ها و سایر امور بحث و گفتگو صورت گرفت.

رئیس نمایندگی برنامه توسعه ای سازمان ملل تطبیق بخش دوم این پروژه و آمادگی های دفتر خویش در سال 2020 خبر دادند که قرار است به تعداد 20 بانو دیگربه قزاقستان و ازبکستان در چارچوب برنامه متذکره پس از طی مراحل امتحانات به کشور های ازبکستان و قزاقستان دوره تحصیلی خویش را آغاز کنند.

متعاقباً آقای سیون الوف کارلسون، سفیر و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا بیان داشتند که ایشان باورمند هستند که تطبیق موفقانه پروژه متذکره باعث تحکیم روابط منطقوی و اشتغال زایی میان در افغانستان میگردد. سپس، آقای مارگولان بایموخان معین وزارت امور خارجه قزاقستان نیز حمایت دولت خویش را در زمینه تطبیق برنامه های تحصیلی و فرهنگی برای افغان ها بیان نمودند، تاکید ورزیدند که قزاقستان اماده است تا همکاری های بیشتری در زمینه داشته باشد.

 متعاقباً سفیر جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهادات خویش را در زمینه هرچه بهتر و کارساز شدن پروژه متذکره ابراز داشتند. ایشان روی افزایش تعداد بورسیه های تحصیلی در سال پیشرو، راه اندازی امتحانات منطقوی در ولایات جهت سهولت بیشتر و جلوگیری از متقبل شدن هزینه های مالی برای متقاضیان، ایجاد کمیته های مشترک کاری و نظارت بهتر از چگونگی تطبیق این برنامه ابراز داشتند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان خطاب به معین وزارت امور خارجه قزاقستان بیان داشتند برای اینکه بتوانیم ما تعداد بیشتر محصلین را در قزاقستان با خود داشته باشیم،و همچنان برای اینکه قزاقستان سهم خویش بهتر انجام داده باشد، تقاضا میگردد تا دانشگاه های که دانشجویان اناث افغان در آن تحصیلات خویش را آغاز میکنند باید فیس خیلی ارزانتر نسبت به سایر دانشجویان از آنها اخذ گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email