محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان به دعوت دانشگاه ملی ال ان گومیلیوف ایروآسیا، روی سیاست خارجی اقتصاد محور افغانستان و جایگاه آسیایی میانه در آن، برای دانشجویان آن دانشگاه لکچر ارائه نمودند.

ایشان با صحبت روی سیاست خارجی اقتصاد محور افغانستان، بیان داشتند، تجربه نشان داده است که عملی نمودن رویکرد اقتصادی برای کشور ها از ابعاد مختلف موثر بوده میتواند. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشتند که افغانستان دارای فرصت های اقتصادی بیشمار و منابع غنی میباشد، بناً باورمندی ما این است که با عملی نمودن این رویکرد، تغییرات قابل ملاحظه ای در اوضاع اقتصادی این کشور رونما گردد.

آقای عظیمی بیان داشتند که علرغم  چالش های امنیتی، کشور های زیادی علاقه مند سرمایه گذاری در افغانستان هستند و دولت افغانستان نیز به فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی روی دست دارد تا آن ها بتوانند به شکل بهتر و مناسب سرمایه گذاری کنند.

افغانستان و آسیایی میانه در امر بهبود روابط خویش نیز موفقیت های چشمگیری داشته است و ما در تلاش این هستیم تا داد و ستد تجارتی خویش را با همه ای کشور های آسیایی میانه بلاخص قزاقستان افزایش دهیم. ایشان بیان داشتند که قرار است در آینده ای نزدیک برای اولین بار میان دو کشور دهلیز هوایی افتتاح گردد تا سهولت بیشتر در خصوص تجارت میان دو کشور ایجاد گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email