محترم محمد فرهاد عظیمی سفیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری قزاقستان با محترم بردافکین الکسی نیکولایویچ سفیر و نماینده فدراتیف روسیه در سفارت فدراتیف روسیه ملاقات تعارفی نمودند.

در این دیدار که از آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد حشم سعد مستشار این سفارت نیز سفیر افغانستان را همراهی مینمود، نخست از همه سفیر فدراتیف روسیه به آنها خوش آمدید گفته و به ایشان آرزوی موفقیت در امور محوله نمودند.

بعد از آن سفیر ج.ا.ا از پذیرائی گرم همتای روسی خود ابراز امتنان و قدردانی نموده و از همکاری های فدراتیف روسیه در امر مبارزه علیه طالبان در دوران مقاومت مردم افغانستان و همچنان کمک های همیشه گی،  اشتراک درپروسه  حمایت سیاسی،  و سهم گیری در  بازسازی بعد از سال 2001 و تاسیس حکومت جدید در افغانستان اظهار سپاس و امتنان نمودند.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر نقش موثر روسیه در افغانستان بیان داشتند که با وجود نداشتن مرز مشترک دو کشور، باز هم روسیه همواره در ترقی افغانستان سهم مهم ای را بازی کرده است. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر مستحکم ساختن روابط دو کشور در امور مختلف، بیان داشتند که سفیر جدیدالتقرر جمهوری اسلامی افغانستان در فدراتیف روسیه از جمله کدر های برجسته دیپلماتیک میباشند که در تحکیم هر بیشتر روابط دو کشور تلاش خواهند ورزید.

متعاقبا سفیرجمهوری  فدراتیف روسیه با تائید سخنان سفیر افغانستان بیان داشتند که روسیه و افغانستان از دیر زمانی با همدیگر دوستان خوبی بوده اند. سفیر فدراتیف روسیه با یاد آوری جریان ماموریت ایشان به عنوان معین بخش آسیایی وزارت امور خارجه دولت روسیه بار ها به افغانستان سفر نموده اند و برای ایشان افغانستان مکان دوست داشتنی محسوب میشود.

سفیر فدراتیف روسیه با یاد آوری از کمک های آن کشور در بخش های مختلف اعم از بازسازی و نوسازی تا توسعه دولتداری یاد کرده بیان داشتند که در صورت نیاز آن کشور آماده است تا در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند.

متعاقباً محترم محمد فرهاد عظیمی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با بیان این که دو کشور باید برای مبارزه با دهشت افگنی در منطقه یکجا کار نموده و دو سفارت نیز روابط خویش را بیشتر از هر زمان دیگر باید مستحکم نمایند.

در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان به پاس دوستی و نماد فرهنگی افغانستان تحفه ای را برای سفیر محترم فدارتیف روسیه تقدیم نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email